Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 2.13, 2.14, 2.15 trang 7 SBT Lý 8: Tính vận tốc của hai xe?

Bài 2: Vận tốc SBT Lý lớp 8. Giải bài 2.13, 2.14, 2.15 trang 7 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 2.13: Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc và chuyển động thẳng, cùng chiều…

Bài 2.13: Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc và chuyển động thẳng, cùng chiều. Ban đầu họ cách nhau 0,48km. Người thứ nhất đi với vận tốc 5m/ s và sau 4 phút thì đuổi kịp người thứ hai. Tính vận tốc của người thứ hai

Vận tốc của người thứ nhất so với người thứ hai \({v_1} – {v_2} = {{480} \over {240}} = 2m/s\)

v1 – v2 = 2 ⇒ v2 = v1 – 2 = 5 – 2 = 3m/s

Vậy vận tốc của người thứ hai là 3m/s.


Bài 2.14: Một người đứng gần vách núi đá và gọi to hướng về phía núi thì thấy khoảng thời gian từ lúc gọi đến lúc nghe được tiếng vọng lại là 2 giây. Biết vận tốc truyền âm thanh trong không khí là 340m/s, hỏi khoảng cách từ người đó đến vách núi là bao nhiêu?

A. 680m

Advertisements (Quảng cáo)

B. 340m

C. 170m

D. 85m

Advertisements (Quảng cáo)

=> Chọn B

Khoảng cách từ người đó đến vách núi là:

\(S = v{t \over 2} = 340.{2 \over 2} = 340m\)


Bài 2.15: Hai ô tô cùng khởi hành và chuyển động thẳng đều ngược chiều nhau. Vận tốc của xe thứ nhất gấp 1,2 lần vận tốc của xe thứ hai. Ban đầu hai xe cách nhau 198km và sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của hai xe.

Mỗi giờ hai xe lại gần nhau một khoảng:

v1 + v2 =1,2v2 + v2 = 2,2v2

Sau 2h hai xe gặp nhau nên ta có:

2,2v2 .2 = 198

Suy ra: v2 = 45km/h; v1 = 54km/h

Advertisements (Quảng cáo)