Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 16.8, 16,9, 16.10 trang 46 SBT Lý 8: Lò xo có dạng cơ năng nào?

CHIA SẺ
Bài 16 Cơ năng Sách bài tập Vật lí 8.Giải bài 16.8, 16,9, 16.10 trang 46 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 16.8: Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng? …

Bài 16.8: Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng? Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A, rơi xuống mặt đất tại vị trí D (H. 16.1).

A. Vị trí A

B. Vị trí B

C. Vị trí c

D. Vị trí D

=> Chọn D. Vị trí D


Bài 16.9: Một vật nặng được móc vào một đầu lò xo treo như hình 16.2, cách mặt đất một khoảng nhất định. Khi vật ở trạng thái cân bằng hệ vật và lò xo có dạng cơ năng nào?

A. Động năng và thế năng hấp dẫn

B. Chỉ có thế năng hấp dẫn

C. Chỉ có thế năng đàn hồi

D. Có cả thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi

Chọn D. Có cả thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi


Bài 16.10: Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rồi thả rơi

a) Tính công mà vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất

b) Lập công thức tính thế năng của vật ở độ cao h

a) A = P.h = 10m.h

b) Wt = P.h = 10mh