Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 trang 45 SBT Lý 8: Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào ?

CHIA SẺ
Bài 16 Cơ năng Sách bài tập Vật lí 8. Giải bài 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 trang 45 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 16.1: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?…

Bài 16.1: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

A. Viên đạn đang bay.

B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt sắt.

C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

=> Chọn C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.


Bài 16.2: Ngân và Hằng quan sát một khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động :

Ngân nói : “Người hành khách có động năng vì đang chuyển động”. Hằng phản đối : “Người hành khách không có động năng vì đang ngồi yên trên tàu”.

Hỏi ai đúng, ai sai ? Tại sao ?

Ngân nói đúng, nếu lấy cây bên đường làm môc chuyển động.

Hằng nói đúng, nếu lấy toa tàu làm mốc chuyển động


Bài 16.3: Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung ? Đó là dạng năng lượng nào?

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của cánh cung.

Đó là thế năng.


Bài 16.4

Búa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào ? Đó là dạng năng lượng gì?

Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng của búa.

Đó là động năng