Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 3, 4 SBT Vật Lý 8: Cây cối ven đường và tàu chuyển động hay đừng yên so với …

Bài 1: Chuyển động cơ học SBT Lý lớp 8. Giải bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 3, 4 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 1.5: Bài 1.5 trang 3 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8…

Bài 1.5: Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng lái. Người soát vé đang đi lại trên đoàn tàu. Cây cối ven đường và tàu chuyển động hay đừng yên so với :

a. Người soát vé.

b. Đường tàu.

c. Người lái tàu.

Cây cối ven đường

Tàu

a

Người soát vé

Chuyển động

Chuyển động

b

Đường tàu

Đứng yên

Chuyển động

c

Người lái tàu

Chuyển động

Đứng yên


Bài 1.6: Hãy nêu dạng của quỹ đạo và tên của những chuyển động sau đây:

a) Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

b) Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi.

c) Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

d) Chuyến động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Chuyển động tròn

b) Chuyển động thẳng

c) Chuyển động tròn

d) Chuyển động cong

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 1.7: Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?

A. Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu

B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu

C. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu

D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu

=> Chọn B


Bài 1.8: Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc

A. phải là Trái Đất

B. phải là vật đang đứng yên

C. phải là vật gắn với Trái Đất

D. có thể là bất kì vật nào

=> Chọn D

Advertisements (Quảng cáo)