Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 3 Sách BT Lý 8: Hãy chỉ rõ vật làm mốc ?

CHIA SẺ
Bài 1: Chuyển động cơ học SBT Lý lớp 8. Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 trang 3 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 1.1: Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?…

Bài 1.1: Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?

A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.

B. Ồ tô đứng yên so với người lái xe.

c. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

D. Ô tô chuyến động so với cây bên đường.

=> Chọn C


Bài 1.2: Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng ?

A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.

B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước,

C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông

D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền

=> Chọn A


Bài 1.3: Một ôtô chở khách đang chạy trên đường. Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói :

a. Ô tô đang chuyển động.

b) Ô tô đang đứng yên.

c) Hành khách đang chuyển động,

d) Hành khách đang đứng yên.

Vật làm mốc

a) Cây cối bên đường

b) người lái xe

c) cột điện

d) ôtô


Bài 1.4: Khi nói Trái Đất quay quanh Mật Trời ta đã chọn vật nào làm mốc? Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ta đã chọn vật nào làm mốc ?

– Chọn Mặt Trời làm mốc: Trái Đất quay quanh Mặt Trời

– Chọn Trái Đất làm mốc: Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây