Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 83 SBT Sinh 81: Bài tiết giúp cơ thể thải loại các chất cặn bã?

Chương VII Bài tiết SBT Sinh lớp 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 83 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 25: Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3…

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Bài 25.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Máu được lọc sạch là

2. Máu có nhiều chất thải là

A. máu từ tĩnh mạch ra khỏi thận.

B. máu động mạch vào thận.

1…

2…

Bài 26.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1.Khi cầu thận bị viêm

2. Đường dẫn nước tiểu bị nghẽn

3. Tế bào Ống thận bị tổn thương

A. quá trình lọc máu bị ngừng trệ.

B. quá trình hấp thụ lại các chất bị rối loạn.

C. hoạt động bài tiết nước tiểu bị ách tắc.

1…

2…

3…

Bài 27.

Advertisements (Quảng cáo)

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Quá trình lọc máu

A. các chất dinh dưỡng, các ion được hấp thụ lại

1…

2. Quá trình hấp thụ lại

B. các chất độc hại được bài tiết tiếp

2…

3. Quá trình bài tiết tiếp

C. các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn hơn lõ lọc nên vẫn ở lại trong máu

3…

Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống :

Bài 28.

Câu

Đúng

Sai

1. Bài tiết giúp cơ thể thải loại các chất cặn bã.

2. Hệ bài tiết nước tiểu gồm thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

3. Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận.

4. Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận diễn ra không liên tục.

Câu 29.

Câu

Đúng

Sai

1. Bài tiết giúp cơ thể thải loại các chất dư thừa và độc hại.

2. Nước tiểu đầu có nhiều tế bào máu và prôtêin.

3. Máu có các tế bào máu và prôtêin.

4. Nước tiểu chính thức gần như không còn các chất dinh dưỡng.

5. Quá trình hấp thụ lại các chất dinh dưỡng không bị ảnh hưởng bởi ống thận.

Bài 30. Điền dấu X vào ô phù hợp trong bảng sau :

Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

Nồng độ các chất hoà tan loãng

Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc

Nồng độ các chất thải và các chất độc thấp

Nồng độ các chất dinh dưỡng cao

Nồng độ các chất dinh dưỡng thấp

Nồng độ các chất thải và các chất độc cao

 

Bài 25

Bài 26

Bài 27

1

2

1

2

3

1

2

3

A

B

A

C

B

C

A

B

Bài 28

 Bài 29

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Đ

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

Đ

S

Bài 30.

Nước tiểu đầu

Nước tiểu chính thức

Nồng độ các chất hoà tan loãng

X

Nồng độ các chất hoà tan đậm đặc

X

Nồng độ các chất cặn bã và các chất độc thấp

X

Nồng độ các chất dinh dưỡng cao

X

Nồng độ các chất dinh dưỡng thấp

X

Nồng độ các chất cặn bã và các chất độc cao

X

Advertisements (Quảng cáo)