Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Sinh học 8

Bài tập trắc nghiệm trang 148 SBT Sinh 8: Tử cung là nơi trứng chín và rụng?

Chương XI Sinh sản Sách bài tập Sinh học 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 148 Sách bài tập Sinh học 8. Câu 17: Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3…

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Bài 17.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

 

Tinh hoàn
Ống dẫn tinh
Túi tinh

4. Tuyến tiền liệt

A. nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng.

B. nơi sản xuất tinh trùng.

C. dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh.

D. tiết dịch hoà với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.

1…

2…

3…

4…

Bài 18.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

 

1. Kinh nguyệt

2. Ống dẫn nước tiểu

3. Tuyến tiền đình

4. Tử cung

A. ở nữ là một đường riêng biệt với

âm đạo.

B. nơi trứng được chuyển xuống sau

khi thụ tinh và làm tổ để phát

triển thành thai.

C. hiện tượng bong lớp niêm mạc khi

trứng không được thụ tinh.

Dtuyến tiết dịch nhờn bôi trơn

âm đạo.

1…

2…

3…

4…

Bài 19.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Thụ tinh

2. Thu thai

A. trứng đã được thụ tinh vừa di chuyển xuống tử cung vừa phân chia tạo thành phôi. Phôi chìm sâu vào lớp niêm mạc tử cung đã được chuẩn bị dày, xốp và xung huyết để trứng đến làm tổ sau khi thụ tinh.

B. hiện tượng trứng kết hợp với tinh trùng để tạo thành hợp tử.

1…

2…

 Bài 20.

Advertisements (Quảng cáo)

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Buồng trứng

2. Ống dẫn trứng

3. Sự rụng trứng

4. Thể vàng

A. nơi đón nhận trứng và thông với tử cung.

B. nơi sản xuất trứng.

C. hiện tượng bao noãn vỡ ra để trứng thoát

ra ngoai.

D. được hình thành sau khi rụng trứng

nhưng sẽ bị thoái hoá nếu trứng không

được thụ tinh.

1…

2…

3…

4…

Bài 21.

Câu

Đúng

Sai

1. Trong quá trình mang thai, lớp niêm mạc tử cung được duy trì là nhờ

thể vàng tiết progestêrôn.

2. Thai được nuôi dưỡng nhờ chất dinh dưỡng lấy từ mẹ qua nhau thai.

3. Nếu trứng gặp tinh trùng thì sẽ xảy ra sự thụ thai để tạo thành hợp tử.

4. Tinh hoàn là cơ quan sản xuất tinh trùng.

5. Trứng rụns được phễu dẫn trứng tiếp nhận, đưa vào ống dẫn trứng.

6. Sau khi rụng, trứng có khả năng thụ tinh trong vồng 48 – 72 giờ.

7. Sự thụ tinh thường xảy ra trong ống dẫn tinh.

8. Số lượng tinh trùng tham gia thụ tinh rất lớn nhưng chỉ có một tinh

trùng được thụ tinh với trứng.

9. Thê vàng có chức năng tiết hoocmỏn duy trì lớp niêm mạc tử cung.

10. Tại nơi trứng làm tổ sẽ hình thành nhau thai.

11. Thai có thể tự tổng hợp chất dinh dưỡng.

12. Tử cung là nơi trứng chín và rụng.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 17.
 

1

2

3

4

B

C

A

D

Bài 18.

1

2

3

4

C

A

D

B

Bài 19.

1

2

B

A

Bài 20.

1

2

3

4

B

A

c

D

Bài 21.

1

2

3

4

Đ

Đ

S

Đ

5

6

7

8

Đ

S

S

Đ

9

10

11

12

Đ

Đ

S

S

Advertisements (Quảng cáo)