Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Hóa học 8

Bài 40.1 trang 56 SBT Hóa học 8: Xác định dung dịch NaCl này là bão hoà hay chưa bão hoà?

Bài 40 Dung dịch Sách bài tập (SBT) Hóa học 8. Giải bài 40.1 trang 56 Sách bài tập Hóa học 8.

Trong phòng thí nghiệm có sẵn một dung dịch NaCl. Bằng phương pháp thực nghiệm, em hãy xác định dung dịch NaCl này là bão hoà hay chưa bão hoà. Trình bày cách làm.

Hướng dẫn : Lấy khoảng 50 ml dung dịch NaCl cho vào bình tam giác. Cân một lượng muối tinh khiết NaCl (thí dụ 1 g NaCl) cho vào bình đựng dung dịch NaCl, lắc kĩ một thời gian. Nếu :

– Có hiện tượng một phần hoặc toàn lượng NaCl bị hpà tan, ta kết luận dung dịch NaCl ban đầu là chưa bão hoà ở nhiệt độ phòng.

– Không xảy ra hiện tượng gì (lượng NaCl thêm vào bình không bị hoà tan), ta kết luận dung dịch NaCl ban đầu là bão hoà ở nhiệt độ phòng.

Advertisements (Quảng cáo)