Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Write – Viết – Unit 11 – Trang 105 – Tiếng Anh 8: Put the sentences below in the correct chronological order to complete the story.

Unit 11: Travelling Around Viet Nam – Du Lịch Vòng Quanh Việt Nam SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Write – Viết – Unit 11 – Trang 105 – Tiếng Anh 8. Read the first part of a story about traveling around Viet Nam.; Put the sentences below in the correct chronological order to complete the story.

WRITE.

Read the first part of a story about traveling around Viet Nam.

Last week, while on vacation in Da Lat, the Browns had quite an adventure. One afternoon, they decided to paddle around Xuan Huong Lake in a canoe. After hiring the canoe, the family climbed in and paddled out to the middle of the lake. Unfortunately, dark clouds soon appeared and it began to rain.

Dịch bài:

Hãy đọc đoạn đầu của câu chuvện về chuyến du lịch vòng quanh Việt Nam.

Tuần trước trong khi đi nghỉ ở Đà Lạt, gia đình ông bà Browns đã có một chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm. Vào một buổi chiểu họ quyết định bơi thuyền quanh hồ Xuân Hương trên một chiếc ca-nô. Sau khi thuê ca-nô, cả gia đình bước xuống thuyền và bơi ra giữa hồ. Thật không may, mây đen kéo đến và trời đổ mưa.

1. Now, put the sentences below in the correct chronological order to complete the story.

(Bây giờ em hãy xếp những câu dưới đây theo một trật tự thời gian đúng để hoàn thành câu chuyện.)

a)   The canoe moved up and down the water.

b)  A boat appeared and rescued them.

c)  The wind started to blow and the rain became heavier.

d)   She leaned over and tried to pick it up.

Advertisements (Quảng cáo)

e)  The family was very lucky.

f)  The canoe overturned and everyone fell into the deep and dangerous water.

g)  Shannon dropped her paddle.

c -> a -> g -> d -> f -> b -> e

Tạm dịch:

Advertisements (Quảng cáo)

c) Gió bắt đầu thổi và mưa trở nên nặng hạt hơn.

a) Chiếc ca nô chuyển động dập dềnh.

g) Shannon đánh rơi mái chèo của mình.

d) Cô ấy cúi xuống và cố gắng nhặt nó lên.

f) Ca nô lật ngược và mọi người rơi xuống nước sâu và nguy hiểm.

b) Một chiếc thuyền xuất hiện và cứu họ.

e) Gia đình họ rất may mắn.

2. Put the events below in the correct chronological order and write the story. Start with the sentence below.

(Em hãy xếp những sự kiện dưới đây theo đúng trật tự thời gian và viết thành câu chuyện. Hãy bắt đầu bằng câu sau.)

Uyen had a day to remember last week.

*  Trật tự cùa tranh: d -> b-> e-> h-> a-> f-> c-> g

Uyen had a day to remember last week. She had a math exam last Friday, so she had to stay up late the night before to do her exercises. She got up late the next morning. She realized that her alarm clock didn’t go off. As she was leaving, it started to rain heavily. Uyen tried to run as fast as she could. Suddenly she stumbled over a rock and fell down. Her schoolbag dropped into a pool and everything got wet. The rain stopped as she got to the classroom. Luckily, Uyen had enough time to finish her exam.

Tạm dịch:

Uyên đã có một ngày đang nhớ vào tuần trước. Cô ấy có một bài kiểm tra môn toán vào thứ sáu tuần trước, vì vậy cô ấy phải thức khuya vào buổi tối hôm trước để ôn bài. Cô ấy thức dậy muộn vào sáng hôm sau. Cô ấy nhận ra rằng đồng hồ báo thức của mình đã không kêu. Khi cô ấy rời khỏi nhà, trời bắt đầu mưa to. Uyên cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Đột nhiên cô ấy vấp phải một tảng đá và ngã xuống. Chiếc cặp của cô ấy rơi xuống vũng nước và mọi thứ đều ướt. Cơn mưa dừng lại khi cô đến lớp học. May mắn thay, Uyên có đủ thời gian để hoàn thành bài thi của mình.

Advertisements (Quảng cáo)