Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Công nghệ 8

Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện – Công nghệ lớp 8: Các đại lượng định mức ghi trên nhãn đồ dùng điện là gì ?

Bài 37 Công nghệ lớp 8 : Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện. Giải câu 1, 2 trang 133. Vì sao người ta xếp đèn điện vào nhóm điện-quang; bàn là điện, nồi cơm điện thuộc vào nhóm điện- nhiệt; quạt điện ,máy bơm nước thuộc nhóm điện cơ ?…

Câu 1: Vì sao người ta xếp đèn điện vào nhóm điện-quang; bàn là điện, nồi cơm điện thuộc vào nhóm điện- nhiệt; quạt điện ,máy bơm nước thuộc nhóm điện cơ ?

-Đèn điện thuộc nhóm điên- quang vì biến đổi điện năng thành quang năng.

-Bàn là điện, nồi cơm điện thuộc nhóm điện- nhiệt, vì biến đổi điện năng thành nhiệt năng.

Advertisements (Quảng cáo)

-Quạt điện,máy bơm nước thuộc nhóm điên- cơ vì phần tử chủ yếu của quạt điện, máy bơm nước là động cơ điện,biến đổi điện năng thành cơ năng.


Câu 2: Các đại lượng định mức ghi trên nhãn đồ dùng điện là gì ? Ý nghĩa của chúng ?

1. W và V. W: công suất, V: điện áp

2. Cũng là W và V. W là công suất để người dùng biết công suất của thiết bị đồ dùng điện là bao nhiêu, còn V là điện áp định mức để người dùng biết điện áp của đồ dùng điện và điện áp ấy phải phù hợp với mạng điện trong nhà

VD: Quạt điện có công suất 56W và điện áp 240V…

Advertisements (Quảng cáo)