Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Công nghệ 8

Bài 29. Truyền chuyển động – Công nghệ 8: Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ?

Bài 29 Công nghệ lớp 8: Truyền chuyển động. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 101 .Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ? …

Câu 1: Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ?

Cần phải truyền chuyển đông vì các bộ phạn của máy thường đặt xa nhau và có tốc độ ko giống nhau, song đều đc dẫn động từ một chuyển động ban đầu. Do đó, cơ cấu truyền chuyển động có nhiệm vụ truyền và biến đổi tốc độ cho phù hợp vs tốc độ của các bộ phận trong máy.


Câu 2:Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động ?

– Thông số đặc trưng cho các bộ truyền động quay là tỉ số truyền i.

Advertisements (Quảng cáo)

– Công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền động.

 \(i = {{{n_{b{\rm{d}}}}} \over {{n_{\rm{d}}}}} = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{D_1}} \over {{D_2}}} = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)


Câu 3: Cho biết phạm vi ứng dụng của các bộ truyền động ?

Advertisements (Quảng cáo)

Phạm vi ứng dụng là vô hạn, trong tất cả các lĩnh vực.

Ví dụ; đồng hồ, hộp số xe máy, máy gặt, máy xúc,,,


Câu 4: Đĩa xích của xe đạp có 50 răng ,đĩa líp có 20 răng .Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn ?

Như công thức ta có:

\(i = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)

Vậy tỉ số truyền ở đây là: \(i = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}} = {{50} \over {20}} = 2,5\)

Vậy đĩa líp quay nhanh hơn đĩa xích 2,5 lần.

Advertisements (Quảng cáo)