Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Vật Lý 7

Bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 trang 30 SBT Lý 7: Ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét

CHIA SẺ
Bài 13 Môi trường truyền âm – Sách BT Lý 7. Giải bài 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 trang 30 Sách bài tập Vật lí 7. Câu 13.1: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây…

Bài 13.1: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Khoảng chân không

B. Tường bêtông

C. Nước biển

D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất

Giải

=> Chọn A


Bài 13.2: Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết, khi có người đi đến bờ sông, cá ở dưới sông lập tức “lẩn trốn ngay”. Hãy giải thích tại sao?

Giải: Vì cá nghe được tiếng chân người được truyền qua môi trường đất, rồi nước.


Bài 13.3: Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích.

Giải: Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, trong khi đó vận tốc truyền ánh sáng trong không khí là 300.000km/s, chính vì vậy ta thấy tia chớp trước khi ta nghe thấy tiếng sét.


Bài 13.5: Trò chơi “Điện thoại”.

– Vật liệu: 2 Ống bơ sữa bò bỏ 2 đáy; 2 miếng nilông (rộng hơn đáy ống bơ); 2 sợi dây chun; 1 sợi chỉ dài từ 20 đến 30 mét; 2 mẩu que tăm.

– Cách làm: Dùng sợi dây chun buộc chặt miếng nilông vào một đáy mỗi ống bơ. Đục 1 lỗ nhỏ ở giữa đáy mỗi ống bơ. Nối 2 ống bơ với nhau bằng sợi chỉ luồn vào lỗ giữa đáy mỗi ống và chốt đầu sợi chỉ ở mỗi lỗ với ống bơ bởi một que tăm buộc ngang.

– Cách chơi: Hai em tham gia, mỗi em cầm 1 ống bơ và đứng ở khoảng cách sợi chỉ vừa đủ căng. Một em đặt sát miệng vào ông bơ và gọi bạn. Em kia áp tai vào ông bơ sẽ nghe thấy rõ tiếng gọi của bạn.

Hỏi âm đã truyền từ miệng bạn này đến tai bạn kia qua những môi trường nào?

Giải

Âm đã truyền từ miệng bạn này qua đến tai bạn kia qua môi trường không khí và chất rắn.


Bài 13.6: Kết luận nào sau đây là sai?

A. Vận tốc ầm thanh trong không khí vào khoảng 340 km/s.

B. Vận tốc âm thanh trong nước vào khoảng 1,5 km/s

C. Vận tốc âm thanh trong thép vào khoảng 6100m/s

D. Vận tốc âm thanh trong gỗ vào khoảng 3400 m/s

Giải

Chọn D