Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Vật Lý 7

Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 trang 23, 24 SBT Lý 7: Vật phát ra âm trong các trường hợp nào dưới đây

Bài 10 Nguồn âm – SBT Vật Lý lớp 7. Giải bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 trang 23, 24 Sách bài tập Vật lí 7. Câu 10.1: Khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng: Âm thanh được tạo ra nhờ…

Bài 10.1: Khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng: Âm thanh được tạo ra nhờ

A. nhiệt

B. điện

C. ánh sáng

D. dao động

Chọn D


Bài 10.2: Vật phát ra âm trong các trường hợp nào dưới đây?

A. Khi kéo căng vật.

B. Khi uốn cong vật

C. Khi nén vật

D. Khi làm vật dao động

Giải

=> Chọn D

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 10.3: Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra “nốt nhạc” khi gảy dây đàn ghita, khi thổi sáo.

– Khi gảy đàn ghita, dây đàn và không khí trong hộp đàn dao động phát ra các “nốt nhạc”.

– Khi thổi sáo, cột không khí trong ông sáo dao động phát ra các “nốt nhạc”.


Bài 10.4: Hãy thử làm đàn dạng đàn “tam thập lục” theo chỉ dẫn sau (hình 10.1):

– Cắt một tấm bìa cactông thành hình tam giác có tám khấc.

– Làm một hộp gỗ (hoặc một hộp bìa cactông) có chiều dài bằng chiều dài tấm bìa cactông trên.

Advertisements (Quảng cáo)

– Dùng tám sợi dây cao su (dây chun tròn) để buộc tấm bìa cactông trên hộp như hình 10.1.

– Gảy nhẹ vào các sợi dây cao su và thử điều chỉnh độ căng của dây bằng cách làm ngắn sợi dây cao su hơn để khi gảy vào các dây, âm phát ra gần đúng tám nốt nhạc theo thứ tự “đồ, rê, mi, pha, son, la, si, đô”

Vật nào dao động phát ra “nốt nhạc” khi gảy dây đàn?

 

Dây cao su dao động phát ra “nốt nhạc” khi gảy dây đàn.


Bài 10.6: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào phát ra âm đó?

A. Tay bác bảo vệ gõ trống

B. Dùi trống

C. Mặt trống

D. Không khí xung quanh trông

Chọn C


Bài 10.5: Hãy đổ những lượng nước khác nhau vào bảy cái chai giống như như hình 10.2.

a) Dùng thìa gõ nhẹ vào thành các chai và cho biết vật nào dao độ: phát ra âm?

b) Thổi mạnh vào miệng các chai và cho biết vật nào dao động phát ra âm?

c) Điều chỉnh lượng nước trong chai để khi gõ (hoặc thổi), âm phát gần đúng bảy nốt nhạc theo thứ tự “đồ, rê, mi, pha, son, la, si”.

a) Dùng thìa gõ nhẹ vào thành các chai, chai và nước trong chai động phát ra âm.

b) Thổi mạnh vào miệng các chai, cột không khí trong chai dao độ: đã phát ra âm.

Advertisements (Quảng cáo)