Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Vật Lý 7

Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 3, 4 SBT Vật Lý 7: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng

Bài 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng –  Sách BT Lý 7. Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 3, 4 Sách bài tập Vật lí 7. Câu 1.1: Vì sao ta nhìn thấy một vật…

Bài 1.1: Vì sao ta nhìn thấy một vật?

A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật.

B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.

C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

D. Vì vật được chiếu sáng.

=> Chọn C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.


Bài 1.2: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Ngọn nến đang cháy.

B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng

C. Mặt Trời.

D. Đèn ống đang sáng.

=> Chọn B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 1.3: Giải thích vì sao trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn?

Vì không có ánh sáng chiếu lên mảnh giấy, do đó cũng không có ánh sáng từ mảnh giấy hắt lại truyền vào mắt ta.


Bài 1.5: Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Tại sao?

Không.

Vì nó không tự phát ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.


Bài 1.6: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Khi ta mở mắt

B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta.

C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta.

D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt.

=> Chọn C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta.


Bài 1.7

Khi nào ta nhìn thấy một vật?

A. Khi vật được chiếu sáng

B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật

C. Khi vật phát ra ánh sáng

D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta

 => Chọn D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta


Bài 1.8: Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẳng hứng ánh sáng Mặt Trời rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không? Tại sao?

A. Là nguồn sáng vì có ánh sáng từ gương chiếu vào phòng

B. Là nguồn sáng vì gương hắt ánh sáng Mặt Trời chiếu vào phòng.

C. Không phải là nguồn sáng vì gương chi chiếu ánh sáng theo một hướng

D.  Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng

=> Chọn D.  Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra ánh sáng

Advertisements (Quảng cáo)