Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Soạn văn lớp 7

Soạn bài Luyện tập sử dụng từ – Bài 15 trang 179 Văn 7: Đọc bài tập làm văn của một bạn cùng lớp ; nhận xét về các trường hợp dùng từ không đúng nghĩa, …

CHIA SẺ
Soạn bài Luyện tập sử dụng từ – Bài 15 trang 179 SGK Ngữ văn 7 tập 1. Trả lời các câu hỏi 1, 2 trang 179 SGK văn lớp 7. Câu 2: Đọc bài tập làm văn của một bạn cùng lớp ; nhận xét về các trường hợp dùng từ không đúng nghĩa, …

1. Những từ em đã dùng sai

Từ dùng sai âm, chính tả

Cách sửa

Rạng dỡ

Khua khoắt

Tuồn tuộp

- Quảng cáo -

Ngoằn nghèo

Rạng rỡ

Khuya khoắt

Tuồn tuột

Ngoằn ngoèo

2. Đọc các bài tập làm văn của bạn để tìm ra các lỗi sai.