Soạn văn lớp 7

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Soạn văn lớp 7
Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn – Ngữ văn 7 tập 2 – Bài 31 trang 139:  Yếu tố tự sự có ý nghĩa gì trong văn biểu cảm ?
Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn – Ngữ văn 7 tập 2 – Bài 31 trang 139:  Yếu tố tự sự có ý nghĩa gì trong văn...
Soạn bài Ôn tập phần tập làm văn - Bài 31 trang 139 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 139 - 143 SGK Văn 7. Câu 4: Yếu tố tự...
Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo – Bài 31 trang 138 SGK Văn 7: Nội dung văn bản đề nghị và văn bản báo cáo có gì khác nhau ?
Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo – Bài 31 trang 138 SGK Văn 7: Nội dung văn bản đề nghị và văn bản...
Soạn bài Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo  - Bài 31 trang 138 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 138 SGK Văn lớp 7. Câu 2: Nội...
Soạn bài Văn bản báo cáo – Bài 30 trang 133 Văn 7:  Viết báo cáo để làm gì ?
Soạn bài Văn bản báo cáo – Bài 30 trang 133 Văn 7:  Viết báo cáo để làm gì ?
Soạn bài Văn bản báo cáo - Bài 30 trang 133 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 133 - 136 SGK Văn 7. Câu 2: Viết báo cáo để làm...
Soạn bài Dấu gạch ngang – Bài 30 Văn 7 trang 129: Cách viết dấu gạch nối có gì khác với dấu gạch ngang ?
Soạn bài Dấu gạch ngang – Bài 30 Văn 7 trang 129: Cách viết dấu gạch nối có gì khác với dấu gạch ngang ?
Soạn bài Dấu gạch ngang - Bài 30 trang 129 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 129 - 131 SGK Văn lớp 7. Câu 2: Cách viết dấu gạch nối...
Soạn bài Ôn tập phần Văn – Ngữ văn 7 tập 2 – Bài 30 trang 127:  Những tình cảm, những thái độ thể hiện trong các bài ca dao, dân ca đã được học là gì ? 
Soạn bài Ôn tập phần Văn – Ngữ văn 7 tập 2 – Bài 30 trang 127:  Những tình cảm, những thái độ thể hiện trong các bài ca...
Soạn bài Ôn tập phần Văn - Bài 30 trang 127 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi từ 1 - 10 trang 127 - 129 SGK Văn lớp 7. Câu 3: Những tình cảm, những...
Soạn bài Văn bản đề nghị – Bài 29 trang 124 Văn 7: Viết giấy đề nghị nhằm mục đích gì ? 
Soạn bài Văn bản đề nghị – Bài 29 trang 124 Văn 7: Viết giấy đề nghị nhằm mục đích gì ? 
Soạn bài Văn bản đề nghị - Bài 29 trang 124  SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 124 - 127 SGK Văn 7. Câu 2: Viết giấy đề nghị nhằm mục...
Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy – Bài 29 trang 121 văn 7: Nêu rõ công dụng của dấu chấm phẩy trong mỗi câu dưới đây ?
Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy – Bài 29 trang 121 văn 7: Nêu rõ công dụng của dấu chấm phẩy trong mỗi câu dưới đây...
Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy - Bài 29 trang 121 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 123 SGK Văn 7. Câu 2: Nêu rõ công dụng...
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính – Bài 28 trang 107 Văn 7: Khi nào thì người ta viết các văn bản thông báo, để nghị và báo cáo ? 
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính – Bài 28 trang 107 Văn 7: Khi nào thì người ta viết các văn bản thông báo, để...
Soạn bài Tìm hiểu chung về văn bản hành chính - Bài 28 trang 107 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I, II trang 107 - 111 SGK văn lớp 7. Câu 2: Khi nào...
Soạn bài Liệt kê – Bài 28 trang 104 SGK văn lớp 7: Tìm phép liệt kê trong các đoạn trích sau đây ? 
Soạn bài Liệt kê – Bài 28 trang 104 SGK văn lớp 7: Tìm phép liệt kê trong các đoạn trích sau đây ? 
Soạn bài Liệt kê - Bài 28 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần I - III trang 104-106 SGK Văn 7. Câu 2: Tìm phép liệt kê trong các đoạn trích sau đây ? Dưới...
Soạn bài Ca Huế trên sông Hương – Bài 28 trang 99 Văn 7: Sau khi dọc bài văn bên, em biết thêm gì về vùng đất này ?
Soạn bài Ca Huế trên sông Hương – Bài 28 trang 99 Văn 7: Sau khi dọc bài văn bên, em biết thêm gì về vùng đất này ?
Soạn bài Ca Huế trên sông Hương - Hà Ánh Minh - Bài 28 trang 99 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Trả lời các câu hỏi phần đọc hiểu văn bản và phần luyện tập trang 103, 104 SGK...