Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tin học lớp 7

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu – Tin học 7: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế

CHIA SẺ
Bài 8 Tin học lớp 7: Sắp xếp và lọc dữ liệu. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 . Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?…

Câu 1: Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?

Để sắp xếp dữ liệu bạn cần chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp rồi chọn tab Home và chọn Sort & Filter và chọn kiểu sắp xếp bạn muốn.


Câu 2: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế.

– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

– Ví dụ :

   + Trong bảng điểm lớp, lọc ra các bạn có điểm 10 môn Tin học.

   + Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất .

- Quảng cáo -

   + Lọc ra các bạn ngỉ học nhiều nhất


Câu 3: Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu

Các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu là :

B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột.

B4: Chọn giá trị để lọc.


Câu 4: Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học không? 

Không được vì thực hiện thao tác lọc thông thường ta chỉ có thể chọn được 1 giá trị dữ liệu để lọc một là điểm 10 hai là điểm 6 không thể chọn cả 2.