Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tin học lớp 7 Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu – Tin học 7:...

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu – Tin học 7: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế

CHIA SẺ
Bài 8 Tin học lớp 7: Sắp xếp và lọc dữ liệu. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 . Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?…

Câu 1: Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?

Lời giải : 

Để sắp xếp dữ liệu bạn cần chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp rồi chọn tab Home và chọn Sort & Filter và chọn kiểu sắp xếp bạn muốn.


Câu 2: Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế.

Lời giải : 

– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

– Ví dụ :

   + Trong bảng điểm lớp, lọc ra các bạn có điểm 10 môn Tin học.

   + Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất .

   + Lọc ra các bạn ngỉ học nhiều nhất


Câu 3: Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu

- Quảng cáo -

Lời giải :

Các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu là :

B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột.

B4: Chọn giá trị để lọc.


Câu 4: Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học không? 

Lời giải :

Không được vì thực hiện thao tác lọc thông thường ta chỉ có thể chọn được 1 giá trị dữ liệu để lọc một là điểm 10 hai là điểm 6 không thể chọn cả 2.