Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tin học lớp 7

Bài 6. Định dạng trang tính – Tin học 7: Em hãy nêu một số khả năng định dạng dữ liệu của

CHIA SẺ
Bài 6 Tin học lớp 7: Định dạng trang tính. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 52 . Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính…

Câu 1: Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên

Lợi ích của việc định dạng dữ liệu trên trang tính :

– Thứ nhất là giúp bảng tính của mình đẹp hơn.

– Thứ hai nữa là giúp cho ta phân loại dữ liệu để thiết lập các công thức tính toán dễ hơn.


Câu 2: Em hãy nêu một số khả năng định dạng dữ liệu của

Một số khả năng định dạng dữ liệu của trang tính :

– Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.

– Thay đổi màu chữ,màu nền, màu viền.

– Tạo đường kẻ ( viền ) cho bảng tính.

- Quảng cáo -

– Căn lề trong ô tính.

– Tăng hoặc giảm chữ số thập phân.


Câu 3: Hãy nêu các bước để thực hiện việc:

– Định dạng phông chữ trong ô tính

– Tô màu nền cho các ô tính

– Kẻ đường biên của các ô tính

– Các bước định dạng phông chữ trong ô tính:

    +Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.

- Quảng cáo -

    +Nháy mũi tên ở ô Font

    +Chọn phông chữ thích hợp

– Tô màu nền cho các ô tính

    +Chọn ô (hoặc các ô)cần tô màu nền

    +Nháy vào nút mũi tên bên phải nút Fill Color để chọn màu nền

    + Chọn màu nền

-Kẻ đường biên của các ô tính

    +Chọn các ô cần kẻ đường biên

    +Nháy nút bên phải nút Borders để chọn kiểu kẻ đường biên

    +Chọn kiểu kẻ đường biên


Câu 4: Giả sử 8 ô trong cột B của

Các thao tác định dạng để các số đó được hiện thị như các số nguyên là :

Bước 1:Chọn ô cần giảm số chữ số phần thập phân

Bước 2:Nháy nút giảm bớt một chữ số phần thập phân


Câu 5: Giả sử ô A1 có nền màu vàng và chữ màu đỏ. Ô A3 có nền trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép nội dung ô A1 vào ô A3, em dự đoán xem sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì?

A3 sẽ có nền mầu trắng và font chữ màu đen vì ô đã được định dạng sẵn nên khi sao chép vào sẽ theo định dạng này.


Câu 6: Ô A1 có

Nếu trong ô C1 có công thức =A1+B1 :

ết quả trong ô C1 là 4 (4,13 làm tròn thành số nguyên là 4).