Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Looking Back – Unit 10 – SGK Anh lớp 7 thí điểm: Change the following sentences into the passive voice.

Unit 10: Sources Of Energy – Những Nguồn Năng Lượng SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Looking Back – Unit 10 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. Complete the sentences using the verbs in brackets in the future continuous.; Change the following sentences into the passive voice.

1. Put the words into the correct groups.

(Đặt những từ vào những nhóm đúng)

2. Complete the sentences using the verbs in brackets in the future continuous.

(Hoàn thành các câu sử dụng những động từ trong ngoặc đơn với thì tương lai tiếp diễn)

1. will be wearing

2. will be lying

3. will be working

4. will be studying

5. will be building

Tạm dịch:

1. Bạn sẽ nhận ra cô ấy khi thấy cô ấy. Cô ấy đội cái nón màu xanh lá.

2. Tôi sẽ đi nghỉ mát dịp này vào tuần tới. Tôi sẽ nằm trên một bãi biển xinh đẹp.

3. Lúc 10 giờ ngày mai ông ấy sẽ làm việc trong văn phòng.

Advertisements (Quảng cáo)

4. Tôi sẽ học ở Anh vào năm tới.

5. Họ sẽ xây nhà của họ lúc này tháng sau.

3. Change the following sentences into the passive voice.

(Thay đổi những câu sau thành bị động)

1. -> A lot of money will be sent on heating next year.

2. —> Biogas will be used for fuel in homes and for transport.

3. —> Renewable energy like wind and solar energy will be used to solve the problem of pollution.

4. —> The use of electricity will be reduced.

5. —> A hydro power will be built in this area next year.

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

1. Người Anh sẽ tiêu nhiều tiền vào việc sưởi ấm vào năm tới.

2. Người ta sẽ sử dụng khí đốt để làm nhiên liệu trong nhà và cho giao thông.

3. Chúng ta sẽ sử dụng những nguồn năng lượng có thể phục hồi như gió và năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề ô nhiễm.

4. Chúng ta sẽ giảm việc sử dụng điện để tiết kiệm năng lượng.

5. Họ sẽ xây một trạm thủy điện trong khu vực này vào năm tới.

4. Complete the dialogue, using the future continuous form of the verbs.

(Hoàn thành bài đàm thoại, sử dụng hình thức tương lai tiếp diễn của động từ)

(1) will be eaning

(2) will be doing

(3) will be doing

(4)  will be hosting

(5) will be doing

Tạm dịch:

Tom: Tôi sẽ đi học đại học. Sáu năm sau, tôi sẽ làm việc ở một công ty lớn. Tôi hy vọng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền.

Tony: Mình không biết mình sẽ làm gì. Còn bạn thì sao Linda? Bạn nghĩ mình sẽ làm gì?

Linda: Mình quá lười đến nỗi mà chẳng thể làm gì. Mình định kết hôn với người giàu có. Mình sẽ tổ chức tiệc mọi lúc. Chúng ta sẽ có người máy mà sẽ làm mọi công việc. Và bạn sẽ nhận được lời mời.

5. Look at the pictures. Work in groups and answer the question.

(Nhìn vào hình. Làm theo nhóm và trả lời câu hỏi.)

What should you do to save energy?

Chúng ta làm gì để tiết kiệm năng lượng?

We should turn off the lights and electric devices when we don’t use. We should use the cooker efficiently. We also shouldn’t let the refrigerator door open. We should turn off the tape when we take brush.

Tạm dịch:

Chúng ta nến tắt đèn và các thiết bị điện khi chúng ta không sử dụng. Chúng ta nèn sử dụng bếp lò một cách hiệu quả. Chúng ta không nên để tủ lạnh mở. Chúng ta nên tắt vòi nước khi đánh răng.

Advertisements (Quảng cáo)