Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Getting started – Unit 10 – SGK Anh lớp 7 thí điểm: Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources.

Unit 10: Sources Of Energy – Những Nguồn Năng Lượng SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Getting started – Unit 10 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm.  Read the conversation again and answer the questions.;  Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources.

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch:

Mai: Nam, mình đã đọc vào hôm qua rằng tất cả chúng ta có một dấu chân carbon mới.

Nam: À, tất cả chúng ta đều có dấu chân – chúng ta tạo ra nó với bàn chân chúng ta!

Mai: Ha ha, mình biết. Nhưng loại dấu chân này là về hiệu ứng xấu mà chúng ta tác động lên môi trường.

Nam: Đúng rồi, nó nằm trong tin tức nhiều ngày nay.

Mai: Vậy nên dấu chân của chúng ta to hơn khi chúng ta sử dụng năng lượng tạo ra khí C02. Điều đó thật xấu cho môi trường.

Nam: Vậy thì tốt hơn là có một dấu chân carbon nhỏ hơn, phải không?

Mai: Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái tạo được như than, khí tự nhiên, và dầu sản xuất nhiều CO2. Những nguồn này sẽ sớm cạn kiệT.

Nam: Vậy, vậy chúng khác với gió, nước, năng lượng mặt trời phải không?

Mai: Đúng thế, chúng cũng là tất cả các nguồn năng lượng. Nhưng chúng có thể tái chế. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dùng hết chúng – chúng sẽ kéo dài mãi mãi.

Nam: Bạn có một dấu chân carbon lớn phải không Mai?

Mai: Của mình thì nhỏ. Mình đã tái chế những sản phẩm mà mình dùng và mình đi đến mọi nơi bằng xe đạp. Chúng mình có tấm pin mặt trời trên mái nhà để đón năng lượng mặt trời.

Nam: Ồ không! Mình nghĩ dấu chân của mình lớn, và không chỉ bởi vì những đôi giày này!ư

a. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau.)

1. It’s about the negative effect we have on the environment.

2. “Non-renewable” means that it will run out if we use it.

3. Sunlight is a renewable energy because we can’t use it all up, it will last forever.

4. Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike.

5. The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

1. Dấu chân carbon là gì?

Nó nói về hiệu ứng tiễu cực mà chúng ta tác động đến môi trường.

2. Năng lượng không tái sinh được” là gì?

“Không tái sinh được” có nghĩa là nó sẽ cạn kiệt nếu chúng ta sử dụng nó.

3. Tại sao ánh sáng mặt trời lại là nguồn năng lượng tái sinh được?

Ánh sáng mặt trời là một năng lượng có thể phục hồi là vì chúng ta không thể sử dụng nó hết được, nó sẽ tồn tại mãi mãi.

4. Tại sao Mai nghĩ rằng cô ấy có một dấu chân carbon nhỏ?

Mai nghĩ rằng cô ấy có một dấu chân carbon nhỏ bởi vì cô ấy tái chế sản phẩm mà cô ấy dùng và cô ấy đi đến mọi nơi bàng xe đạp.

5. Bạn nghĩ điều gì tạo nên dấu chân carbon lớn?

Những sản phẩm mà chúng ta sử dụng không tốt cho môi trường hay năng lượng mà chúng ta dùng sản xuất ra C02 có thể tạo ra dấu chân carbon lớn.

b. Complete the network below using information from the conversation.

(Hoàn thành lưới từ bên dưới sử dụng thông tin từ bài đàm thoại.)

Source of energy

– Renewable sources : wind , hydro , solar .

Advertisements (Quảng cáo)

– Non-renewable sources : coal , natural gas , oil .

Tạm dịch:

Nguồn năng lượng

– những nguồn có thể phục hồi: gió, nước, mặt trời.

– những nguồn không thể phục hồi: than, khí tự nhiên, dầu.

2. Now, listen and repeat the words and phrases.

(Nghe và lặp lại những từ và cụm từ sau)

Click tại đây để nghe: 

wind

coal

natural gas

nuclear

biogas

oil

hydro

solar

Tạm dịch:

gió

than đá

khí tự nhiên

hạt nhân

khí đốt

dầu

thủy điện

mặt trời

3. Put the words into the correct groups below

(Đặt những từ vào những nhóm chính xác bên dưới)

– Renewable sources : wind , hydro , biogas , nuclear , solar .

– Non-renewable sources : coal , natural gas , oil .

Tạm dịch:

– Những nguồn có thể phục hồi được: gió, thủy điện, khí đốt, hạt nhân, mặt trời.

– những nguồn không thể phục hồi: than, khí tự nhiên, dầu.

4. Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources.

(Thực hành hỏi và trả lời những câu về những nguồn có thể phục hồi và không thể phục hồi)

Tạm dịch:

A: Gió là loại nguồn năng lượng nào?

B: Nó là một loại nguồn năng lượng có thể phục hồi được.

A: Than đá là loại nguồn năng lượng nào?

B: Nó là nguồn năng lượng không thể phục hồi.

Advertisements (Quảng cáo)