Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Địa lí 7

Bài 25. Thế giới rộng lớn và đa dạng – Địa lí 7: Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?

Bài 25 Địa lí lớp 7: Thế giới rộng lớn và đa dạng. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 81. Sắp xếp các quốc gia trong bảng 81 SGK thành 2 nhóm nước : phát triển và đang phát triển..

Quan sát bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu):

+ Xác định vị trí của 6 lục địa.

+ Nêu tên các đại dương bao quanh từng lục địa.

– Xác định vị trí của 6 lục địa trên bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu): Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Phi, Ả – Âu, Ô-xtrây-li-a, Nam cực.

-Tên các đại dương bao quanh từng lục địa:

+ Lục địa Á – Âu: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

+ Lục địa Phi: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

Advertisements (Quảng cáo)

+ Lục địa Bắc Mĩ: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương

+ Lục địa Nam Mĩ: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương,

+ Lục địa Ô – xtray – li – a : Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương

+ Lục địa Nam Cực: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

Advertisements (Quảng cáo)

Quan sát bản đồ thế giới, kể tên một số đảo và quần đảo lớn nằm chung quanh từng lục địa.

– Lục địa Bắc Mĩ: đảo Grơn-len.

– Lục địa Nam Mĩ: quần đảo Ảng-ti, đảo Đất Lửa

– Lục địa Phi: đảo Ma-đa-ga-xca.

– Lục địa Á – Âu: đảo Anh, đảo Ai-xơ-len, đảo Ai-len , quần đảo Nhật Bản

– Lục địa Ô-xtrây-li-a: đảo Niu Ghi-nê, quần đảo Niu Di – len

– Lục địa Nam cực: quần đảo Ben – le – ni, quần đảo Ooc – ni Nam…


Bài 1:  Tại sao nói thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng?

Trên thế giới có tới 6 châu lục và 4 đại dương, địa bàn sinh sống của con người ngày càng mở rộng, con người đã có mặt trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa và khi trình độ khoa học kĩ thuật càng cao thì sự vươn tới của con người càng rộng.
Thế giới chúng ta đang sống thật đa dạng vì các quốc gia và vùng lãnh thổ luôn có sự khác nhau về tự nhiên, chế độ chính trị, khác nhau về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, văn hoá, về hình thức sản xuất, về trình độ văn minh, quan niệm sống và cả mức sống.


Bài 2:  Sắp xếp các quốc gia trong bảng 81 SGK thành 2 nhóm nước : phát triển và đang phát triển.

Các nước phát triển : Hoa Kì, Đức. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người trên 20000 USD, chỉ số HDI cao (từ 0,7 đến 1), nhưng tỉ lệ tử vong trẻ em lại thấp.
– Các nước đang phát triển : An-giê-ri, A-rập Xê-Út, Bra-xin. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người thấp (dưới 2000 USD), chỉ số HDI thấp (dưới 0,7), nhưng tỉ lệ tử vong lại cao.

Advertisements (Quảng cáo)