Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng – Công nghệ 7:Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì ?  

CHIA SẺ
Bài 22 Công nghệ lớp 7 : Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng. Giải câu 1, 2 trang 57 . Em cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội ? …

Câu 1: Em cho biết rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất của xã hội ?

– Làm sạch môi trường không khí.

– Phòng hộ (Hạn chế tốc độ dòng chảy, chắn gió, chống xói mòn đất ở vùng đồi núi, chống lũ lụt, cố định cát ven biển …).

– Cung cấp nguyên liệu để xuất khẩu, làm đồ gia dụng …

– Phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí.

– Phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo tồn các hệ sinh thái rừng tự nhiên, các nguồn gen động thực vật rừng.


Câu 2: Em hãy cho biết nhiệm vụ trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì ?

Trồng rừng để phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp.

– Trồng rừng sản suất.

– Trồng rừng phòng hộ.

– Trồng rừng đặc dụng.