Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Công nghệ 7

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ – Công nghệ 7: Nêu tác dụng của việc luân canh ,xem canh ,tăng vụ trong sản xuất trồng trọt ? 

Bài 21 Công nghệ lớp 7: Luân canh, xen canh, tăng vụ. Giải câu 1, 2 trang 51 . Thế nào là luân canh,tăng vụ ? Ở địa phương em đã áp dụng các phương thức canh tác này như nào ? Cho ví dụ minh hoạ ? …

Câu 1: Thế nào là luân canh,tăng vụ ? Ở địa phương em đã áp dụng các phương thức canh tác này như nào ? Cho ví dụ minh hoạ ?

 Bài giải:

Luân canh là trồng nhiều loại cây trên một diện tích

Xen canh là trên một diện tích trồng 2 lại hoa màu 1 lúc hoặc thời điểm cách xa nhau không xa,là để tận dụng ánh sáng, chất dinh dưỡng, diện tích,…

Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên 1 diện tích đất

Advertisements (Quảng cáo)

Ở địa phương em đã áp dụng phương pháp canh tác tăng vụ.

VD: Trước đây địa phương chỉ cày 1 vụ lúa nhưng do giải quyết được vấn đề về nước tưới nên có giống ngắn ngày đã trồng được một vụ lúa.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 2: Hãy nêu tác dụng của việc luân canh ,xem canh ,tăng vụ trong sản xuất trồng trọt ?

Tác dụng của luân canh: làm đất tăng độ phì nhiêu và điều hoà chất dinh dưỡng

Tác dụng của xen canh:Tận dụng đất, ánh sáng và giảm sâu bệnh

Tác dụng của tăng vụ: Góp phần làm tăng thêm sản lượng khi thu hoạch

Advertisements (Quảng cáo)