Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán 6 - Kết nối tri thức

Bài 21: Hình có trục đối xứng Sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức

Giải Bài 5.1, 5.2 trang 80; Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 81; Bài 5.6, 5.7, 5.8 trang 82; Bài 5.9, 5.10 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 21: Hình có trục đối xứng

Bài 5.1 trang 80 SBT Toán 6

Mỗi hình sau: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn, có bao nhiêu trục đối xứng?

+) Hình tam giác đều có 3 trục đối xứng

+) Hình vuông có 4 trục đối xứng

+) Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng

+) Hình tròn có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua tâm

Bài 5.2 SBT Toán 6

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào vở và vẽ tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có).

Bài 5.3

Trong các chữ cái và chữ số dưới đây, em hãy liệt kê:

a) Chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng;

b) Chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng.

a) Các chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng là: A, B, M, Y, 3.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Các chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng là: H, X, 0, 8

Bài 5.4 trang 81 sách bài tập Toán 6

Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào có trục đối xứng?

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Biểu tượng có trục đối xứng là: biểu tượng Hòa bình, biểu tượng Hội Chữ thập đỏ.

Bài 5.5

Em hãy vẽ tất cả các trục đối xứng (nếu có) của các hình dưới đây:

Bài 5.6 trang 82 SBT Toán 6

Advertisements (Quảng cáo)

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có trục đối d là trục đối xứng.

Giải Bài 5.7 trang 82 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức

Bạn Tròn gấp đôi các tờ giấy hình chữ nhật rồi cắt theo các nét vẽ như hình dưới đây. Theo em khi mở các hình thu được ra, bạn Tròn sẽ nhận được những hình gì?

Bạn Tròn nhận được lần lượt các chữ cái: V, M, O

Bài 5.8

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có trục d là trục đối xứng.

Bài 5.9

Hình dưới đây là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị.

Em hãy vẽ thêm vào hình đó:

a) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị để được một hình có đúng một trục đối xứng;

b) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị để được một hình có đúng hai trục đối xứng;

c) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 đơn vị để được một hình có đúng bốn trục đối xứng.

Giải bài 5.10 trang 83 SBT Toán 6

Em hãy ghép ba tấm thẻ trong các thẻ dưới đây để được một hình chỉ một số có ba chữ số sao cho hình đó có trục đối xứng:

Em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Ta có 10 số có trục đối xứng là: 180; 810; 108; 801; 205; 502; 215; 512; 285; 582.

Advertisements (Quảng cáo)