Sách bài tập Toán 6 - Kết nối tri thức

Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán 6 - Kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 Ôn tập chương 5 – Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên
Giải SBT Toán 6 Ôn tập chương 5 – Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên
Giải Câu hỏi trắc nghiệm trang 90-91; Giải Bài 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 trang 91, 92, 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.  Ôn tập chương 5 Câu hỏi trắc...
Giải SBT Toán 6 Bài 22: Hình có tâm đối xứng
Giải SBT Toán 6 Bài 22: Hình có tâm đối xứng
Giải Bài 5.11, 5.12, 5.13 trang 86; Bài 5.14, 5.15, 5.16 trang 87; Bài 5.17, 5.18 trang 88; Bài 5.19, 5.20, 5.21 trang 89 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 22: Hình...
Bài 21: Hình có trục đối xứng Sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức
Bài 21: Hình có trục đối xứng Sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức
Giải Bài 5.1, 5.2 trang 80; Bài 5.3, 5.4, 5.5 trang 81; Bài 5.6, 5.7, 5.8 trang 82; Bài 5.9, 5.10 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 21: Hình có...
Ôn tập chương 4 Sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức
Ôn tập chương 4 Sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức
Giải Câu hỏi trắc nghiệm trang 75-76; Giải Bài 4.29 trang 76; Bài 4.30, 4.31, 4.32, 4.33 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Ôn tập chương 4 Một số hình phẳng...
Giải SBT Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải SBT Toán 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải Bài 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 trang 72; Bài 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 trang 73 sách bài tập Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 20: Chu vi và diện tích của một...
Giải SBT Toán 6 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Giải SBT Toán 6 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
Giải Bài 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 trang 68; Bài 4.15,  4.16, 4.17, 4.18, 4.19 trang 69 sách bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 19 SBT Toán 6: Hình chữ...
Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều trang 64, 65, 66 SBT Toán 6
Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều trang 64, 65, 66 SBT Toán 6
Hướng dẫn giải Bài 4.1 trang 64; Bài 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5 trang 65; Bài 4.6, 4.7 trang 66 sách bài tập Toán 6 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 18: Hình tam...
Giải Sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức: Ôn tập chương 3
Giải Sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức: Ôn tập chương 3
Giải Câu hỏi trắc nghiệm trang 61. Giải Bài 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Ôn tập chương 3 Câu hỏi trắc nghiệm Tìm...
Giải SBT Toán 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
Giải SBT Toán 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
Giải Bài 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40 trang 59 sách bài tập Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên  Bài 3.35 trang 59...
Bài 16: Phép nhân số nguyên trang 56, 57 SBT Toán 6 Kết nối tri thức
Bài 16: Phép nhân số nguyên trang 56, 57 SBT Toán 6 Kết nối tri thức
Giải bài 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 trang 56; Bài 3.3, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 16: Phép nhân số nguyên Bài 3.26 sách bài tập Toán...