Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Vật Lý 6

Bài 1-2.7, 1-2.8, 1-2.9, 1-2.10, 1-2.11 trang 6 Sách BT Lý 6: Xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) – SBT Lý lớp 6: Giải bài 1-2.7, 1-2.8, 1-2.9, 1-2.10, 1-2.11 trang 6 Sách bài tập Vật lí 6. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1dm để đo chiều dài lớp học;  xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ;…

Câu 1-2.7. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1dm để đo chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúng?
A. 5m.            B. 50dm.              C. 500cm.               D. 50,0dm.

Chọn B.

Dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1 dm để đo chiều dài thì không thể đo kết quả chính xác đến cm như ở C và D và cũng không cho kết quả chỉ đến hàng mét như A vậy chỉ có cách ghi kết quả B là đúng nhất.


Câu 1-2.8. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 2cm để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào là đúng?

A. 240mm.               B. 23cm.                C. 24cm.                  D. 230mm.

Chọn C.

Dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 2cm để đo chiều dài thì không thể đo kết quả chính xác đến mm như ở A và D và cũng không thể cho kết quả là số lẻ như B vậy chỉ có kết quả C là đúng.


Câu 1-2.9. Các kết quả đo độ dài trong ba bài báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:

Advertisements (Quảng cáo)

a)  l1 = 20,1cm. b) l2 = 21 cm. c) l3 = 20,5cm.

Hãy cho biết ĐCNN của thước đo dùng trong mỗi bài thực hành.

+ ĐCNN của thước dùng trong khi đo l1 = 20,1cm là 0,1 cm (1 mm).

+ ĐCNN của thước dùng trong khi đo l2 = 21cm là 1cm.

+ ĐCNN của thước dùng trong khi đo l3 = 20,5cm là 0,1cm hoặc 0,5cm.

Advertisements (Quảng cáo)


Câu. 1-2.10 Cho 1 quả bóng bàn, 2 vỏ bao diêm, 1 băng giấy cỡ 3cm X 15cm, 1 thước nhựa dài khoảng 200mm, chia tới mm.

Hãy dùng những dụng cụ trên để đo đường kính và chu vi quả bóng bàn.

Tùy theo từng học sinh. Một phương án có thể là:

–   Đo đường kính quả bóng bàn: Đặt 2 vỏ bao diêm tiếp xúc với hai bên quả bóng bàn và song song với nhau. Dùng thước nhựa đo khoảng cách giữa hai bao diêm. Đó chính là đường kính quả bóng bàn.

–   Đo chu vi quả bóng bàn: Dùng băng giấy quấn 1 vòng theo đường hàn giữa hai nửa quả bóng bàn (nhớ đánh dấu độ dài 1 vòng này trên băng giấy). Dùng thước nhựa đo độ dài đã đánh dấu trên băng giấy. Đó chính là chu vi quả bóng bàn.


Câu 1-2.11. Đế xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ:

–  Em làm cách nào?

–  Em dùng thước nào, có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

–  Kết quả đo của em là bao nhiêu?

Gợi ý trả lời:

Tùy theo từng học sinh. Một phương án gợi ý có thể là:

–    Xác định chu vi của bút chì: Dùng sợi chỉ quấn 10 vòng sát nhau xung quanh bút chì. Đánh dấu độ dài của tất cả các vòng dây này trên sợi chỉ. Dùng thước có ĐCNN phù hợp (1mm) để đo độ dài phần sợi chỉ đã đánh dấu. Lấy kết quả đo chia cho số vòng dây, ta được chu vi của bút chì.

–    Xác định đường kính sợi chỉ: Dùng sợi chỉ quấn 30 hoặc 40 vòng sát nhau xung quanh bút chì. Đánh dấu độ dài đã quấn được trên bút chì. Dùng thước có ĐCNN phù hợp để đo độ dài phần đã đánh dấu. Lấy kết quả đo chia cho số vòng dây, ta được đường kính sợi chỉ.

Advertisements (Quảng cáo)