Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Sinh 6

Bài 5, 6, 7, 8 trang 35 SBT Sinh 6: Vì sao sự thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

CHIA SẺ
Chương 4 Lá SBT Sinh lớp 6. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 35 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 5: Em hãy giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp sau…

Bài 5. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp sau:

– Trong trồng trọt, muốn có năng suất thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày

– Nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt.

– Trong một số trường hợp, muốn cây sinh trưởng tốt cần phải tưới nước, làm giàn che cho cây hoặc ủ ấm gốc cây.

Cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật trên .

– Khi trồng cây với mật độ quá dày, cây sẽ mọc chen chúc nhau nên thiếu ánh sáng, thiếu không khí gây khó khăn cho quang hợp… Cây chế tạo được ít chất hữu cơ, năng suất thu hoạch sẽ thấp.

– Nhiều loại cây cảnh có nhu cầu ánh sáng không cao (cây ưa bóng), vì thế nếu trồng ở trong nhà, ánh sáng yếu vẫn đủ cho lá quang hợp nên cây vẫn xanh tốt.

– Các biện pháp như tưới nước, làm giàn che, ủ ấm gốc cây nhằm chống nóng hoặc chống rét cho cây. Vì nhiệt độ không khí quá cao hay quá thấp đều gây khó khăn cho quá trình quang hợp của cây. Các biện pháp này có tác dụng tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hợp, cây sẽ chế tạo được nhiều chất hữu cơ, lớn nhanh, sinh trưởng tốt

Bài 6. Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp và hô hấp ở cây. Phân biệt quá trình quang hợp với quá trình hô hấp.

– Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ở cây xanh :

Nước + Khí cacbonic \(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{chấtdiệplục}^{ánhsáng}} \) Tinh bột + Khí Ôxi

– Sơ đồ tóm tắt quá trình hô hấp ở cây xanh :

Chất hữu cơ + Khí ôxi \( \to \) Năng lượng + Khí cacbônỉc + Hơi nước

–  Phân biệt quá trình quang hợp và quá trình hô hấp :

Các đặc điểm so sánh

Quá trình quang hợp

Quá trình hô hấp

1. Nơi diễn ra

Lá cây

- Quảng cáo -

Tất cả các cơ quan của cây

2. Thời gian

Khi có ánh sáng

Suốt ngày đêm

3. Nguyên liệu

Nước, khí cacbônic, năng lượng ánh sáng mặt trời

Khí ôxi, chất hữu cơ

4. Sản phẩm tạo ra

Tinh bột, khí ôxi

Năng lượng, khí cacbônic, hơi nước

5. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài

Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ

Độ thoáng của đất

Bài 7. Vì sao sự thoát hơi nước ở lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

 Lời giải :

– Sự thoát hơi nước tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá.

– Sự thoát hơi nước qua lá còn có tác dụng làm cho lá được dịu mát, tránh cho cây khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.

Bài 8. Quan sát hình 25.1 – 25.7 SGK, nêu đặc điểm hình thái của lá biến dạng, tên lá biến dạng và chức năng của lá biến dạng đối với cây.

- Quảng cáo -

STT

Tên vật mẫu

Tên lá biến dạng

Đặc điểm hình thái của lá biến dạng

Chức năng của lá biến dạng đối vói cây

1

Xương rồng

Lá biến thành gai

Lá có dạng gai nhọn.

Làm giảm sự thoát hơi nước.

2

Lá đậu Hà Lan

Tua cuốn

Lá ngọn có dạng tua cuốn.

Giúp cây leo lên cao.

3

Lá cây mây

Tay móc

Lá ngọn có dạng tay móc.

Giúp cây bám để leo lên cao.

4

Củ dong ta

Lá vảy

Lá phủ trên thân rễ, có dạng vảy mỏng, màu nâu nhạt.

Che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ.

5

Củ hành

Lá dự trữ

Bẹ lá phình to thành vảy dày, màu trắng.

Chứa chất dự trữ cho

cây.

6

Cây bèo đất

Lá bắt mồi

Trên lá có rất nhiều lông tuyến tiết chất dính thu hút và có thể tiêu hoá côn trùng nhỏ

Bắt và tiêu hoá mồi.

7

Cây nắp ấm

Lá bắt mồi

Gân lá phát triển thành cái bình có nắp đậy, thành bình có tuyến tiết chất dịch thu hút và tiêu hoá được sâu bọ.

Bắt và tiêu hoá sâu bọ chui vào bình.