Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Sinh 6

Bài 1, 2, 3, 4 trang 50 Sách BT Sinh 6: Hoa tự thụ phấn thuộc loại hoa gì?

CHIA SẺ
Chương 6 Hoa và sinh sản hữu tính SBT Sinh lớp 6. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 Sách bài tập Sinh học 6. Câu 1: Em hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?…

Bài 1. Em hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

– Hoa bao gồm các bộ phận chính : đài, tràng, nhị và nhuỵ. Hoa còn có cuống hoa và đế hoa.

+ Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhuỵ. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tuỳ theo từng loại cây.

+ Mỗi nhị gồm chỉ nhị và bao phấn đính trên chỉ nhị. Bao phấn chứa rất nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.

+ Nhuỵ gồm có đầu nhuỵ, vòi nhuỵ, bầu nhuỵ chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.

– Bộ phận quan trọng nhất của hoa là nhị và nhuỵ, vì nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chính của hoa.

Bài 2. Em hãy quan sát từng hoa trong hình 29.1 SGK, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản chủ yếu nào rồi xếp chúng vào nhóm thích hợp (bằng cách dùng dấu (+) điền vào vị trí đúng).

Hoa

số

Tên hoa

Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

Thuộc nhóm hoa

Nhị                     Nhuỵ

1

Hoa dưa chuột

- Quảng cáo -

+

Hoa đơn tính (hoa cái)

2

Hoa dưa chuột

+

Hoa đơn tính (hoa đực)

3

Hoa cải

+

+

Hoa lưỡng tính

4

Hoa bưởi

+

+

- Quảng cáo -

Hoa lưỡng tính

5

Hoa liễu

+

Hoa đơn tính (hoa đực)

6

Hoa liễu

+

Hoa đơn tính (hoa cái)

7

Hoa cây khoai tây

+

+

Hoa lưỡng tính

8

Hoa táo tây

+

+

Hoa lưỡng tính

Bài 3*. Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng gì đối với côn trùng và đối với sự thụ phấn của hoa ?

Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng thu hút côn trùng. Côn trùng có thể phát hiện ra chúng từ xa và bay đến hút mật hoặc lấy phấn hoa rồi lại sang hoa khác nên có thể giúp cho nhiều hoa được thụ phấn.

Bài 4. Em hãy nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.

Đặc điểm khác nhau

Hoa tự thụ phấn

Hoa giao phấn

Loại hoa.

Hoa lưỡng tính.

–    Hoa đơn tính.

–    Hoa lưỡng tính.

Thời gian chín của nhị so với nhuỵ.

Nhị và nhuỵ chín đồng thời.

Nhị và nhuỵ không chín cùng một lúc.