Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Lịch sử 6

Bài 22 SBT Sử 6 – Giải bài tập trang 62,63,64: Vì sao quân Lương bị đánh bại và nền đi lập của đất nước ta được giữ vững ?

CHIA SẺ
Bài 22: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) (tiếp) – SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5 trang 62,63, 64 SBT Lịch sử 6. Triệu Quang Phục là ai ? Vì sao quân Lương bị đánh bại và nền đi lập của đất nước ta được giữ vững ?

Bài 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nhà Lương cử một đạo quân lớn theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh nước Vại Xuân vào thời gian

A. tháng 5 năm 544.

B. tháng 5 năm 545.

C. tháng 5 năm 546.

D. tháng 5 năm 547.

2. Sau khi Lý Nam Đế mất

A. nước Vạn Xuân sụp đổ.

B. một số người trong họ và là tướng của Lý Nam Đế nổi lên tranh giành quyền lực.

C. Triệu Quang Phục tiếp tục chỉ huy kháng chiến.

D. tất cả các ý trên đều đúng.

3. Ý nào không phản ánh đúng lí do khiến Triệu Quang Phục quyết định rút quân về đóng ở Dạ Trạch (Hưng Yên)?

A.Đây là vùng Triệu Quang Phục rất thông thạo thuỷ thổ.

B. Đây là vùng có địa thế rất thuận lợi cho việc đánh du kích để tiêu diệt lực lượng địch.

Quảng cáo

C. Đây là nơi rất gần để tấn công trị sở của chính quyền đô hộ.

D. Đây là địa bàn hoạt động cũ của Lý Bí thời kì đầu khởi nghĩa

1

2

3

B

c

D

Bài 3. Hãy hoàn thành bảng kê dưới đây qua đó làm rõ diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Lương dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục.

Thời gian

Quảng cáo

Sự kiện

Sau thất bại ở hổ Điển Triệt

Nhà Lương có loạn, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm lược. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Năm 603

Thời gian

Sự kiện

Sau thất bại ở hổ Điển Triệt

 Triệu Quang Phục lui quân về Dạ Trạch (Hưng Yên) lợi dụng địa hình ở đây tiến hành cuộc kháng chiến, gây cho địch nhiều thiệt hại

  Năm 550

Nhà Lương có loạn, nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công đánh tan quân xâm lược. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Năm 603

 Quân Tùy tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử bị bao vây rồi bị bắt.

Bài 4. Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược của nhân dân Vạn Xuân đã diễn ra như thế nào ?

– Thời kì do Lý Bí lãnh đạo :

+ Tháng 5—545, quân Lương tiên đánh Vạn Xuân, Lý Nam Đế chống cự không nổi phải rút lui…

+ Đầu năm 546, quân Lương chiếm thành Gia Ninh, Lý Nam Đế chạy lên miền núi Phú Thọ, rồi đem quân ra đóng ở hồ Điển Triệt (Lập Thạch – Vĩnh Phúc). Quân Lương đánh úp hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế chạy vào động Khuất Lão (Tam Nông – Phú Thọ) và đến năm 548 thì mất.

– Thời kì do Triệu Quang Phục lãnh đạo :

+ Triệu Quang Phục lui quân về Dạ Trạch (Hưng Yên) lợi dụng địa hình ở đây tiến hành cuộc kháng chiến, gây cho địch nhiều thiệt hại.

+ Năm 550, nhà Lương có loạn, Triệu Quang Phục chớp thời cơ tổ chức phản công, đánh tan quân xâm lược. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Bài 5. Triệu Quang Phục là ai ? Vì sao quân Lương bị đánh bại và nền đi lập của đất nước ta được giữ vững ?

– Triệu Quang Phục là con Triệu Túc, hai cha con ông có công lớn trong cuộc khởi nghĩa của Lý Bí năm 542. Triệu Quang Phục được Lý Bí rất tin cậy, sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Bí giao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến.

– Nguyên nhân thắng lợi :

+ Tinh thần chiến đấu kiên cường, bền bỉ của quân ta.

+ Sự chỉ huy tài giỏi của Triệu Quang Phục làm cho quân Lương chịu nhiều thiệt hại và nhụt chí chiến đấu. Khi thời cơ đến quân ta đã biết tận dụng chớp thời cơ tổ chức phản công và đã đánh tan quân xâm lược.

+ Được sự ủng hộ của nhân dân.