Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Lịch sử 6

Bài 21 SBT Sử lớp 6 trang 60,61,62: Cuộc khời nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm bao nhiêu?

CHIA SẺ
Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602) – SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 60,61, 62 SBT Lịch sử 6. Cuộc khời nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm bao nhiêu? Trình bày nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí…

Bài 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu, chia nước ta thành:

A. Giao Châu (đồng bằng và trung du Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hoá) và Đức Châu (Nghệ – Tĩnh).

B. Giao Châu (đồng bằng và trung du Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hoá) và Đức Châu, Lợi Châu (Nghệ – Tĩnh),

C. Giao Châu (đồng bằng và trung du Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hoá) và Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu (Nghệ – Tĩnh).

D. Giao Châu (đồng bằng và trung du Bắc Bộ), Ái Châu (Thanh Hoá), Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu (Nghệ – Tĩnh) và Hoàng Châu (Quảng Ninh).

2. Cuộc khời nghĩa Lý Bí bùng nổ vào

A. mùa xuân năm 541.                                  B. mùa xuân năm 542.

C. mùa xuân năm 544.                                   D. mùa xuân năm 545.

3. Kinh đô nước Vạn Xuân được đặt ở

A. vùng Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội).

B. Hoa Lư (Ninh Bình),

C. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

D. Mê Linh (Hà Nội).

Quảng cáo

1

2

3

D

B

C

Bài 2. Hãy nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp.

Thời gian

 Sự kiện

1. Mùa xuân 542

Quảng cáo

a)nhà Lương tổ chức cuộc tấn công đàn áp lần thứ 2

2. Tháng 4-542

b)nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp.

 3. Đầu năm 543

c)Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân

4. Mùa xuân năm 544

d)Lý Bí phất cờ khởi nghĩa

1 — d ; 2 — b ; 3 – a ; 4 – c.

Bài 3. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ đối với nước ta thể hiện ở những điểm nào ? Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ đó ?

–       Chính sách đô hộ của nhà Lương :

+ Chia lại nước ta thành quận, huyện và đặt tên mới… ; thi hành chính sách phân biệt đối xử không cho người Việt giữ những chức vụ quan trọng…

+ Tăng cường vơ vét bóc lột bằng hàng trăm thứ thuế…

–       Nhận xét : Chính sách đô hộ tàn bạo của nhà Lương đã làm cho mọi tầng lớp nhân dân ta căm phẫn, phải nổi lên chống lại. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa của Lý Bí năm 542.

Bài 4. Nêu nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Lý Bí năm 542

Lý Bí tức Lý Bôn, quê ở Long Hưng (Thái Bình), sinh ngày 12-9 năm Quý Mùi (Tức ngày 17-10-503), là con hào trưởng Lý Toản, mẹ là Lê Thị Oánh người ái Châu (Thanh Hoá), 5 tuổi bố mất, 7 tuổi mẹ mất, phải ở với chú ruột. Vị pháp tổ thiền sư thấy Lý Bí khôi ngô, tuấn tú xin về làm con nuôi đưa về chùa Linh Bảo nuôi dạy. Hơn mười năm đèn sách chuyên cần, lại được vị thiền sư hết lòng dạy bảo, Lý Bí trở thành người học rộng, hiểu sâu, ít người sánh kịp. Nhờ có tài kiêm văn võ, Lý Bí được tôn làm thủ lĩnh địa phương.
Lý Bí chứng kiến cảnh quân Lương tham tàn, bạo ngược và cảnh khốn cùng của nhân dân => Ông chán ghét chính quyền đô hộ và ngấm ngầm chuẩn bị nổi dậy.

Bài 5. Trình bày nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí.

– Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình (Bắc Sơn Tây).

– Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận huyện. Tiêu Tư hoảng sợ vội bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc. 

Bài 6. Lý Bí đã làm gì sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi ? Em hiểu thế nào về nghĩa tên gọi “Vạn Xuân” ?

–       Lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế).

–       Đặt tên nước là Vạn Xuân ; dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

–       Thành lập triều đình với hai ban văn. võ.

–       Đặt tên đất nước là Vạn Xuân với mong muốn đất nước ta sẽ mãi mãi tự do, tươi đẹp như vạn mùa xuân.