Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập chung trang 108, 109 Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức

Lời giải Bài 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 trang 109 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1. Luyện tập chung – Chương 5 Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Bài 5.11 trang 108 Toán 6 Kết nối tri thức

Trong các hình bên, em hãy chỉ ra:

a) Những hình có tâm đối xứng;

b) Những hình có trục đối xứng.

Hình có tâm đối xứng: Cánh quạt

Hình có trụ đối xứng:

+) Tam giác đều có 3 trục đối xứng là đường thẳng qua đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện

+) Cánh quạt có 4 trục đối xứng

+) Trái tim có 1 trục đối xứng

+) Cánh diều có 1 trục đối xứng

Advertisements (Quảng cáo)

Giải Bài 5.12 Toán 6 trang 109

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Không có hình nào có tâm đối xứng

Hình b và c có 1 trục đối xứng

Bài 5.13

Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 5.14 –  Luyện tập chung toán 6

Vẽ hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

 Hình cần vẽ là

Bài 5.15 trang 109 Toán 6

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Chữ S, chữ O có tâm đối xứng nhưng chữ S không có trục đối xứng nên tâm đối xứng của hình a là tâm của chữ O. Vậy hình a có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng

Chữ T có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng nên trục đối xứng của hình b là trục đối xứng của chữ T. Vậy hình b có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng

Bài 5.16 Toán lớp 6

Hình gấp khúc dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài bằng 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 cm để được một hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

Ta có thể vẽ thêm 1 đường gấp khúc theo các cách sau

Advertisements (Quảng cáo)