Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng – Toán lớp 6 – KNTT

Trả lời câu hỏi trang 99, 100, 101 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 trang 102 SGK Toán lớp 6 KNTT. Bài 21. Hình có trục đối xứng – Chương 5 Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Hoạt động 1

Quan sát hình con bướm ở hình bên. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm gập lại?

Quan sát hình khi hai cánh con bướm gập lại và trả lời câu hỏi.

khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó chồng khít nên nhau.

Hoạt động 2

Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn. Gấp đôi hình tròn đó theo một đường thẳng đi qua tâm (h.5.1). Hãy nhận xét về hai nửa hình tròn sau khi gấp.

Khi gấp hai nửa đường tròn thì chúng sẽ chồng vừa vặn lên nhau.

Hoạt động 3

Gấp đôi một tờ giấy (h.5.2a), dùng kéo cắt một đường như hình 5.2b rồi mở ra, ta được một hình. Hình đó có đặc điểm gì giống những hình trên?

Hình được cắt có hai phần giống hệt nhau.

 Luyện tập trang 99 SGK Toán 6 KNTT

1. Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng của chúng.

2. Những hình nào dưới đây có trục đối xứng?

3. Hãy tìm một ví dụ khác về hình có trục đối xứng.

1) Những hình có trục đối xứng là: A, B, H, E

2) Những hình có trục đối xứng là : a)

3) Một số ví dụ về hình có trục đối xứng: mặt bàn hình tròn, cái mâm, viên bi, …

Hoạt động 4

Dựa vào HĐ2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thằng nào?

Trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Hoạt động 5

Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Trục đối xứng của hình thoi là đường thẳng đi qua đường chéo của nó.

Hình thoi có 2 trục đối xứng

Hoạt động 6

Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thằng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của hình chữ nhật

Tranh luận 1

• Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng?

• Hình tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Hình vuông có 4 trục đối xứng

Hinh tròn có vô số trục đối xứng

Advertisements (Quảng cáo)

Tranh luận 2 trang 101

Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì sau khi mở những mảnh giấy (h.5.5) ra nhé!

 

Sau khi mở những mảnh giấy (h.5.5) ra bạn tròn được các chữ:

a) Chữ T

b) Chữ M

c) Chữ E

Thử thách nhỏ

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hoà của các hình. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể gấp hình để biết hình có trục đối xứng hay không. Em hãy quan sát và vẽ phác trục đối xứng của hình Tháp Chàm và ngôi sao sáu cánh dưới đây (nếu có).

 

Ta có thể kẻ trục đối xứng của hai hình như sau:

Bài 5.1 trang 102 Toán 6 Kết nối tri thức

Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân.

Bài 5.2 trang 102 SGK Toán 6

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng

Bài 5.3

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Các hình có trục đối xứng là: a, c, d

Bài 5.4 trang 102 SGK Toán 6

Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

 

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có ít nhất hai trục đối xứng?

a) Hình không có trục đối xứng: hình c

b) Hình chỉ có một trục đối xứng: hình d, hình a

c) Hình có hai trục đối xứng: hình b

Advertisements (Quảng cáo)