Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 22: Hình có tâm đối xứng trang 103 SGK Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Trả lời các câu hỏi trong bài trang 103, 104, 105, 106 Toán lớp 6 KNTT. Giải Bài 5.5, 5.6 , 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 trang 107 SGK Toán 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 22. Hình có tâm đối xứng – Chương 5 Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên

Hoạt động 2

Tương tự như vậy, ta quan sát hình tròn (h.5.7a), hình chong chóng ba cánh (h.5.7b) và hình chong chóng bốn cánh (h.5.7c) lúc đầu và sau khi quay nửa vòng quanh điểm O như dưới đây.

Trong ba hình trên, sau khi quay nửa vòng quanh điểm O, hình nào “chồng khít” với chính nó ở vị trí trước khi quay.

Trong ba hình, hình a và hình c chồng khít với chính nó ở vị trí trước khi quay.

Luyện tập 1 trang 104 Toán 6 Kết nối tri thức

1. Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó là điểm nào?

2. Những chữ cái nào dưới đây có tâm đối xửng? Hãy dự đoán tâm đối xứng của chúng, rồi kiểm tra điều đó bằng cách quay hình nửa vòng.

 

3.  Những hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

 

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít” với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).  Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

1) Đoạn thẳng là một hình đối xứng, tâm đối xứng của nó là trung điểm của nó.

2) Những chữ cái có tâm đối xứng: H, N, X

3) Hình có tâm đối xứng là: a); c)

Hoạt động 4

Bằng cách làm tương tự hoạt động 3, em hãy chỉ ra tâm đối xứng của mỗi hình dưới đây (nếu có).

 

Mỗi hình có một điểm mà khi quay hình đó xung quanh điểm đó đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít” với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).  Điểm đó được gọi là tâm đối xứng của hình.

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Advertisements (Quảng cáo)

Tâm đối xứng của hình lục giác đều là giao điểm của hai đường chéo chính.

Tâm đối xứng của hình thoi là giao điểm của hai đường chéo.

Luyện tập 2

Vẽ lại các hình bên vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình nhận điểm O là tâm đối xứng.

 

a)

 

b)

Trả lời Thử thách nhỏ trang 106 SGK Toán 6

Em hãy dự đoán tâm đối xứng của các hình sau:

Advertisements (Quảng cáo)

Tâm đối xứng của ngôi sao sáu cánh là giao điểm của 3 đường thẳng nối 3 đỉnh của ngôi sao

Tâm đối xứng của ngôi sao sáu cánh là giao điểm của 3 đường thẳng nối 3 đỉnh của ngôi sao

Tâm đối xứng của biểu tượng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là tâm của hình tròn

Tâm đối xứng Hình ảnh bông tuyển là điểm chấm đỏ sau:

Giải Bài 5.5 trang 107 Toán 6 Kết nối tri thức

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Hình có tâm đối xứng là: a) ; c)

Bài 5.6

 Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải tâm đối xứng không?

 

Những hình mà điểm O là tâm đối xứng là:  a) ; c)

Giải Bài 5.7 Toán 6

Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng (nếu có) của chúng.

Những hình có tâm đối xứng là hình a) và hình b)

Bài 5.8

Em hãy trình bày các bước gấp và cắt giấy như trong Thực hành (cắt hình cỏ bốn lá) mục 2 đế gấp và cắt hình sau.

HS Tự làm

Bài 5.9 trang 107 SGK Toán 6 KNTT

Vẽ lại các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được một hình nhận điểm O là tâm đối xứng

a)

b)

Bài 5.10 Toán 6 trang 107

An gấp những mảnh giấy kích thước 3 cm x 5 cm lần lượt theo chiều ngang và chiều dọc rồi cắt như những hình bên. Theo em, khi mở những mảnh giấy này, An sẽ nhận được chữ gì?

 

An sẽ nhận được chữ H và chữ O

Advertisements (Quảng cáo)