Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập ôn tập cuối năm – thống kê và xác suất trang 109 Toán lớp 6 tập 2

Giải bài 14 trang 109 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập ôn tập cuối năm phần thống kê và xác suất

Bài 14 trang 109 SGK Toán 6 tập 2 KNTT

Hai người cùng chơi một trò chơi mỗi người chơi lần lượt quay một tấm bìa có gắn một mũi tên ở tâm (như hình vẽ bên ).

Nếu mũi tên chỉ vào số chẵn thì người chơi đầu thắng, nếu mũi tên chỉ vào số lẻ thì người chơi sau thắng.

a. Em và bạn quay miếng bìa 20 lần. Ghi lại xem trong 20 lần chơi có bao nhiêu lần em thắng bao nhiêu lần, bạn em thắng bao nhiêu lần;

b. Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Em thắng, Bạn em thắng;

c. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số lần thắng của mỗi người.

Advertisements (Quảng cáo)

a.

– Em quay cùng bạn của mình (chẳng hạn e là người chơi đầu tiên thì nếu em quay vào số chẵn em sẽ thắng, nếu em quay vào số lẻ thì bạn em thắng).

– Và ghi lại số lần mình thắng và bạn mình thắng.

Advertisements (Quảng cáo)

– Mỗi người quay 10 lần.

b. Tính xác suất thực nghiệm: Số lần thắng chia cho 20 lần nhân với 100%.

c. Vẽ biểu đồ cột với 2 cột là em thắngbạn em thắng.

Trục thẳng đứng là số lần thắng.

 a. Trong 20 lần chơi có 15  lần em thắng, bạn em thắng 5 lần;

b. Xác suất thực nghiệm của  sự kiện Em thắng là:\(\frac{{15}}{{20}}\)=75%

Xác suất thực nghiệm của  sự kiện Bạn em thắng là: 520=25%

c. Biểu đồ cột:

Advertisements (Quảng cáo)