Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập ôn tập cuối năm phần hình học và đo lường trang 109 Toán 6 tập 2

Giải bài 11, 12, 13 trang 109 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống: Bài tập ôn tập cuối năm phần hình học và đo lường – Toán 6 KNTT

Giải bài 11 trang 109 Toán 6 KNTT

Có tất cả bao nhiêu đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm dưới đây? Em hãy kể tên các đường thẳng đó?

Kẻ các đường thẳng qua B

Các điểm A, C, D, E thẳng hàng

 Có tất 5 đường thẳng đi qua ít nhất 2 trong 5 điểm. Tên các đường thẳng là: AB; BE; BC; BD; AE.

Giải bài 12 trang 109 Toán 6 Kết nối tri thức

Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước 50 m x 30 m. Trên mảnh đất đó, người ta làm 1 lối đi xung quanh rộng 2 m, diện tích còn lại dùng để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuông?

Advertisements (Quảng cáo)

Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vực trồng rau: Lấy chiều dài và chiều rộng ban đầu trừ đi 2m.

Diện tích hình chữ nhật là a.b với a, b lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

 Chiều dài khu vực trồng rau là 50-2 = 48(m).

Chiều rộng khu vực trồng rau là 30-2 = 28(m).

Diện tích trồng rau là có số mét vuông là:

Advertisements (Quảng cáo)

48.28=1344(\({m^2}\))

Giải bài 13 Toán 6 trang 109

a. Em hãy vẽ một tam giác tùy ý rồi dùng thước đo góc để đo các góc của tam giác đó.

b. Tính tổng các số đo của ba góc và so sánh với kết quả của bạn khác.

Chú ý: Nếu vẽ tam giác quá nhỏ thì sẽ khó đo góc.

a. Vẽ tam giác ABC, sử dụng thước đo góc và đo các góc của tam giác ABC.

b. Tính tổng các số đo vừa tìm được và so sánh với bạn mình.

a.

Góc CAB có số đo là 40 độ

Góc ABC có số đo là 50 độ

Góc ACB có số đo là 90 độ

b. Tổng ba góc trong tam giác là: 180 độ bằng với kết quả của các bạn khác.

Advertisements (Quảng cáo)