Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải Toán 6 Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

Trả lời Hoạt động 1, 2, 3 trang 92 SGK Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Tính chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn – Chương 3 Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn

Trả lời Hoạt động 1 trang 92 SGK Toán 6

Tính diện tích và chu vi của bìa sách, bảng con, hộp bút,…

Mỗi học sinh quan sát đối tượng đo trong hoạt động cá nhân của mình (bảng con, vở bài tập, sách giáo khoa,…).

+ Ghi tên hình dạng của các đồ vật.

+ Chọn thước phù hợp để đo kích thước của các đồ vật rồi tính chu vi, diện tích của các đồ vật đó, ghi kết quả vào phiếu học tập.

Tính diện tích và chu vi của bìa sách, bảng con, hộp bút,…

+ Bảng con,vở bài tập, sách giáo khoa: Hình chữ nhật.

+ Sử dụng thước kẻ trong bộ đồ dùng học tập của các em để đo kích thước các đồ dùng này.

+ Sử dụng các công thức mà mình đã học để tính chu vi, diện tích của các hình đó.

+ Ghi lại kết quả vào phiếu học tập của các em.

Hoạt động 2

Tính diện tích và chu vi của mặt bàn giáo viên, mặt ghế học sinh, cửa sổ, bảng lớp học,…

Advertisements (Quảng cáo)

Mỗi nhóm quan sát một số đồ vật trong lớp. Giáo viên phân công nhiệm vụ cho từng nhóm, chẳng hạn:

Quan sát, đo kích thước và chu vi, diện tích của mặt bàn học trong lớp, mặt bàn giáo viên, cửa sổ, cửa ra vào, bảng lớp,…

+ Thảo luận về tên hình dạng của các đồ vật và đo kích thước, tính chu vi, diện tích của chúng, ghi kết quả vào phiếu học tập của nhóm.

+ Nêu nhận xét của nhóm về hình dạng, kích thước của đồ vật có phù hợp với việc học tập không. Vì sao?

Tính diện tích và chu vi của mặt bàn giáo viên, mặt ghế học sinh, cửa sổ, bảng lớp học,…

Advertisements (Quảng cáo)

+ Mặt bàn giáo viên có hình dạng là hình chữ nhật.

+ Các em đo chiều dài và chiều rộng của bàn và ghi lại.

+ Sử dụng công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật:

\(S = a.b;C = 2\left( {a + b} \right)\).

Trong đó a và b lần lượt là chiều dài và chiều rộng của cái bàn.

Hoạt động 3

Tính diện tích và chu vi của sân bóng, vườn trường, phòng học nghệ thuật,…

Học sinh từng nhóm quan sát một số công trình kiến trúc trong trường, thảo luận và xác định hình dạng của chúng. Sau đó đo các kích thước để tính chu vi, diện tích ( Chẳng hạn: sân trường, bồn hoa, sân khấu, sân bóng, nền nhà phòng máy tính, bảng tin, vườn trường,…)

Có thể quan sát, ước lượng các kích thước khi đo và tính chu vi, diện tích.

+ Ghi tên hình dạng, kích thước, chu vi, diện tích vào phiếu học tập khi đo và tính toán.

+ Nêu nhận xét về hình dạng và các kích thước, kiến trúc có phù hợp với hoạt động học tập, sinh hoạt của giáp viên, học sinh trong trường không? Vì sao?

Tính diện tích và chu vi của sân bóng, vườn trường, phòng học nghệ thuật,…

+ Các em tiến hành đo chiều dài, chiều rộng của sân bóng, vườn trường, phòng, nghệ thuật,…

+ Xác định hình dạng của các đối tượng trên :  Hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi,…

+ Áp dụng công thức tính chu vi và diện tích với mỗi hình đã được học ở các bài trước.

+ Nêu nhận xét.

Advertisements (Quảng cáo)