Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều trang 75, 76, 77, 78, 79 Toán lớp 6 CTST

Trả lời câu hỏi trang 75, 76, 77, 78 Toán 6 Chân trời sáng tạo. Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1. Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều – Chương 3 Hình học trực quan. Các hình phẳng trong thực tiễn

Hoạt động khám phá 1

a) Quan sát các hình dưới (Hình 1) và cho biết hình nào là hình vuông.

a) Với hình vừa tìm được, hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem các cạnh có bằng nhau không, các góc có bằng nhau không?

a) Hình c là hình vuông.

b) Các cạnh của ABCD bằng nhau và các góc bằng \(90^\circ \).

Thực hành 1

Dùng compa đo rồi so sánh độ dài hai đường chéo AC và BD.

 

Hai đường chéo bằng nhau.

Vận dụng 1

Bạn Trang lấy 4 que tính dài bằng nhau xếp thành hình 4 cạnh như Hình 3. Bạn ấy nói rằng đó là hình vuông. Em hãy dùng thước và êke để kiểm tra xem bạn Trang nói như vậy đúng hay sai.

 

Sử dụng êke đo góc và thầy 4 góc không bằng góc vuông.

Bạn Trang nói sai.

Thực hành 2

Vẽ hình vuông

Vẽ hình vuông cạnh 4 cm bằng thước và êke theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng CD dài 4 cm.

– Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tai C và D như hình vẽ.

– Trên đường thẳng qua C lấy đoạn thẳng CB=4cm; trên đường thẳng qua D lấy đoạn thẳng DA=4 cm.

– Nỗi hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.

 – Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình ABCD có các cạnh bằng nhau không, có các góc bằng nhau không?

Sử dụng thước kẻ để đo các cạnh của hình và sử dụng êke để đo các góc.

ABCD có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.

Thực hành 3

Vẽ thêm để hình bên dưới trở thành hình vuông.

 

Sử dụng thước và êke.

Đo độ dài các cạnh mà bài đã cho. Đặt các cạnh đó lần lượt là A, B, C với B là đỉnh có góc vuông.

– Vẽ hai đường thẳng lần lượt vuông góc với AB tại A và BC tại C như hình vẽ.

– Hai đường thẳng cắt nhau tại A. Vậy ta được hình vuông ABCD.

 Hoạt động khám phá 2

a) Em hãy dùng compa kiểm tra xem tam giác nào dưới đây (Hình 4) có 3 cạnh bằng nhau.

b) Với hình tìm được, dùng thước đo góc để kiểm tra các góc của tam giác đó có bằng nhau không?

a) Chỉ có ABC là hình có 3 cạnh bằng nhau.

b) Các góc của ABC bằng nhau và đều bằng \(60^\circ \) .

Thực hành 4 trang 77 Toán 6 Chân trời sáng tạo

Advertisements (Quảng cáo)

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước sau:

– Lấy ba que tính bằng nhau xếp thành một hình tam giác đều trên tấm bìa.

– Chấm các điểm ở đầu các que tính.

– Nối các điểm và cắt theo đường nối.

Cắt các góc của hình tam giác trên và làm theo hướng dẫn sau để kiểm tra xem các góc của chúng có bằng nhau không?

Cắt một tam giác đều bằng bìa theo các bước hưỡng dẫn.

Các góc của chúng bằng nhau và bằng \(60^\circ \).

Thực hành 5

Vẽ tam giác đều

Vẽ tam giác đều ABC cạnh 3 cm bằng thước và compa theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng \(AB = 3cm\).

– Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm.

Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B ta được tam giác đều ABC.

– Hãy kiểm tra xem ba cạnh và ba góc của tam giác AC có bằng nhau không?

Đường tròn tâm A bán hính 3 cm nên AC=3cm.

Đường tròn tâm B bán kính 3 cm nên BA=4cm.

Vậy ba cạnh của tam giác bằng nhau.

Ba góc của tam giác không bằng nhau.

 Vận dụng 2

Vẽ tam giác đều cạnh 6 cm rồi tô màu như hình bên.

 

Có thể sử dụng compa hoặc thước và êke trang điểm.

Sử dụng thước đo cạnh BC bằng

 cm. Sử dụng compa và đo đoạn BC rồi đặng 1 đầu tại B, 1 đầu tại C.

vậy ABCD là hình tam giác đều.

Hoạt động khám phá 3 trang 78 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Advertisements (Quảng cáo)

a) Cho 6 tam giác đều có cùng độ dài cạnh. Hãy ghép 6 tam giác đều thành một hình (Hình 6).

b) Dùng compa và thước đo góc đo các cạnh và góc của hình vừa nhận được. Cho ý kiến nhận xét.

 

a) Ghép nối các hình với nhau để được hình mới.

b)Góc và cạnh của hình vừa nhận được cho ý kiến.

 Thực hành 6

Hãy đo rồi so sánh các đường chéo chính AD, BE và CF

Dùng thước thẳng để đo các đường thẳng và so sánh các đường chéo chính.

Các đường chéo này bằng nhau.

Các góc của hình bằng

Vận dụng 3

Bạn An nói: “ Hình có 6 cạnh bằng nhau là lục giác đều”

Bạn Bình lại nói: “Có những hình có 6 cạnh bằng nhau nhưng không phải là lục giác đều.”

Bạn nào đúng?

Nhận định tính đúng sai trong các phát biểu.

Bạn Bình nói đúng.

Giải bài 1 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Quan sát hình dưới đây rồi cho biết hình nào là hình vuông, hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình lục giác đều.

 

Đo các cạnh và các góc bằng góc vuông là hình vuông.

Hình tam giác đều: các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.

Hình lục giác đều: các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.

Hình vuông là hình b

Hình tam giác đều là hình c

Hình lục giác đều là hình g.

Bài 2 trang 79 Toán 6 Chân trời sáng tạo

Dùng thước và êke để vẽ hình vuông cạnh 7 cm vào vở. Kẻ thêm hai đường chéo rồi dùng compa đo và so sánh độ dài của chúng.

Vẽ hình vuông cạnh 7 cm bằng thước và êke theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đoạn thẳng CD dài 7 cm.

– Vẽ hai đường thẳng vuông góc với CD tai C và D như hình vẽ.

– Trên đường thẳng qua C lấy đoạn thẳng CB= 7cm; trên đường thẳng qua D lấy đoạn thẳng DA= 7 cm.

– Nỗi hai điểm A và B ta được hình vuông cần vẽ.

– Kẻ hai đường chéo của hình vuông.

– Sử dụng compa đo độ dài của hai đường chéo thấy hai đường chéo bằng nhau.

Bài 3

Dùng thước và êke để kiểm tra xem hình MNPQ cho trong hình bên có phải là hình vuông không.

 

– Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng.

– Dùng êke đo góc.

Dùng thước ta thấy các đoạn thẳng MN=NP=PQ=QM.

Dùng êke ta thấy các góc của hình MNPQ bằng nhau.

Bài 4

Dùng thước và compa để vẽ hình tam giác đều cạnh 4 cm.

– Vẽ cạnh đáy bằng thước trước.

– Sử dụng compa vẽ các cạnh còn lại.

– Sử dụng thước vẽ đoạn thẳng AB bằng 4 cm.

– Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 4 cm.

Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B ta được tam giác đều ABC.

Bài 5 trang 79 SGK Toán 6

Hãy đo rồi cho biết tam giác ABC cho trong hình bên có phải là tam giác đều không.

 

Các cạnh AB=BC=CA.

Các góc A bằng góc B và bằng góc C cùng bằng \(60^\circ \).

Bài 6

Cắt 6 hình tam giác đều mỗi cạnh 3 cm rồi xếp thành một hình lục giác đều.

Cắt 6 hình tam giác đều mỗi cạnh 3 cm rồi xếp thành một hình lục giác đều.

Cắt các hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi ghép như hình trên.

Giải Bài 7 trang 79 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì?

Em có biết ý nghĩa của các biển báo này không?

 

Đo các cạnh của biển báo.

Biển báo đầu tiên: hình tam giác đều, biển báo dành cho người đi bộ.

Biển báo thứ 2: biển báo hình chữ nhật, biển báo đường cao tốc.

Biển báo thứ 3: hình vuông, biển báo bắt đầu đường ưu tiên.

Advertisements (Quảng cáo)