Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài tập cuối chương 4 Một số yếu tố thống kê và xác suất – trang 22, 23, 24 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Giải bài 1, 2 trang 2; Bài 3, 4, 5 trang 23; Bài 6, 7 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Bài tập cuối chương 4 Một số yếu tố thống kê và xác suất

Bài 1 trang 22 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Cuối học kì I, nhà trường khen thưởng mỗi lớp ba học sinh tiêu biểu. Lớp 6A có nhiều bạn vừa học giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động. Cô giáo chủ nhiệm chọn năm bạn xứng đáng nhất để lớp bình chọn. Cô giáo lập phiếu bầu theo mẫu như ở Hình 17. Mỗi học sinh được nhận một phiếu, trên mỗi dòng của phiếu chọn đúng một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”.

Kết quả bình chọn của cả lớp được cô giáo thống kê lại trong Hình 18

Hãy lập danh sách ba bạn của lớp 6A được khen thưởng.

STT

Họ và tên  

Đồng ý

Không đồng ý

1

Nguyễn Thị An

2

Vũ Văn Cường

3

Phạm Thu Hoài

4

Bùi Bình Minh

5

Nguyễn Văn Nam

Hình 17

STT

Họ và tên    

Đồng ý

Không đồng ý

1

Nguyễn Thị An

31

5

2

Vũ Văn Cường

20

16

3

Phạm Thu Hoài

33

3

4

Bùi Bình Minh

27

9

5

Nguyễn Văn Nam

18

18

Hình 18

Danh sách 3 bạn được thưởng của lớp 6A là:

STT

Họ và tên

1

Phạm Thu Hoài

2

Nguyễn Thị An

3

Bùi Bình Minh

Bài 2 trang 22 Toán 6 tập 2 cánh diều

Một câu lạc bộ có 24 thành viên. Người phụ trách thống kê những thành viên có mặt tại câu lạc bộ trong một tuần như ở bảng bên

a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.

b) Ngày nào có mặt đầy đủ tất cả các thành viên của câu lạc bộ?

c) Tính tổng số lượt người vắng mặt tại câu lạc bộ trong tuần.

Thứ

Số thành viên có mặt

2

llll   llll   llll   lll

3

llll   llll   llll   llll 

4

llll   llll   llll   llll   llll

5

llll   llll   llll  llll  lll

6

llll   llll   llll   llll  l

llll  : 5 người   l : 1 người

Đếm số thành viên có mặt

Tổng số lượt vắng mặt = tổng số lượt vắng mặt ở các ngày

a) Đối tượng thống kê là 24 thành viên của câu lạc bộ

      Tiêu chí thống kê là những thành viên có mặt tại câu lạc bộ trong một tuần

b) Thứ tư, tất cả các thành viên có mặt đầy đủ

c)

    Số người vắng mặt vào thứ hai là: 24 – 18 = 6 (người)
Số người vắng mặt vào thứ ba là: 24 – 20 = 4 (người)
Số người vắng mặt vào thứ tư là: 24 – 24 = 0 (người)
Số người vắng mặt vào thứ năm là: 24 – 23 = 1 (người)
Số người vắng mặt vào thứ sáu là: 24 – 21 = 3 (người)

Vậy tổng số người vắng trong tuần là: 6 + 4 + 0 + 1 + 3 = 14 (người)

Giải bài 3 trang 23 SGK Toán 6 tập 2

Do tác động của En Ni-nô (El Nino), mùa mưa năm 2015 đến muộn và kết thúc sớm nên mực nước sông Mê Kông xuống thấp nhất trong 90 năm qua. Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn héc-ta lúa.

Biểu đồ ở Hình 19 cho biết diện tích lúa bị hại do xâm nhập mặn vào cuối năm 2015 và đầu năm của một số tỉnh. Tính tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh đó.

Tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh= diện tích lúa bị hại tỉnh Kiên Giang+ diện tích lúa bị hại tỉnh Cà Mau+ diện tích lúa bị hại tỉnh Bến Tre

Tổng diện tích lúa bị hại của các tỉnh là: 54 000 + 50 000 + 14 000 = 118 000 (ha)

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bài 4 trang 23 Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Biểu đồ cột kép ở Hình 20 biểu diễn sản lượng cà phê và gạo xuất khẩu của Việt Nam trong ba năm 2017, 2018, 2019.

a) Tính tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019

b) Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2019 là bao nhiêu?

c) Tính tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019

d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là bao nhiêu?

*Tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 = lượng cà phê xuất khẩu năm 2017+ lượng cà phê xuất khẩu năm 2018+ lượng cà phê xuất khẩu năm 2019

*Tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 = lượng gạo xuất khẩu năm 2017+ lượng gạo xuất khẩu năm 2018+ lượng gạo xuất khẩu năm 2019

a) Tổng lượng cà phê xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:

1,57 + 1,88 + 1,65 = 5,1 (triệu tấn)

b) Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2019 là:

1,88 – 1,65 = 0,23 (triệu tấn)

c) Tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:

5,82 + 6,11 + 6,37 = 18,3 (triệu tấn)

d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là:

6,37 – 6,11 = 0,26 (triệu tấn)

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 5 trang 23 SGK Toán 6 tập 2 cánh diều

Biểu đồ cột kép ở Hình 21 biểu diễn số tiền Việt Nam thu được khi xuất khẩu cà phê và xuất khẩu gạo trong ba năm 2017, 2018, 2019.

a) Tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê trong ba năm 2017, 2018, 2019.

b) Số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2018 nhiều hơn số tiên thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2019 là bao nhiêu?

c) Tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu gạo trong ba năm 2017, 2018, 2019.

d) Số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2019 là bao nhiêu?

e) Trong ba năm 2017, 2018, 2019, năm nào số tiền thu được khi xuất khẩu gạo là nhiều nhất? Ít nhất?

Đọc biểu đồ và tính tổng, hiệu

a) Tổng số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:

3.5 + 3.54 + 2.85 = 9,89 (tỉ đô la Mỹ)

b) Số tiền thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2018 nhiều hơn số tiên thu được khi xuất khẩu cà phê năm 2019 là: 3,54 – 2,85 = 0,69 (tỉ đô la Mỹ)

c) Tổng số tiền thu được khi xuất khẩu gạo trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:

2,63 + 3,06 + 2,81 = 8,5 (tỉ đô la Mỹ)

d) Số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn số tiền thu được khi xuất khẩu gạo năm 2019 là: 3,06 – 2,81 = 0,25 (tỉ đô la Mỹ)

e) Trong ba năm 2017, 2018, 2019, năm 2018 số tiền thu được khi xuất khẩu gạo là nhiều nhất, năm 2017 là ít nhất

Bài 6 trang 24 Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần tung

Kết quả tung

Số lần xuất hiện mặt N

Số lần xuất hiện mặt S

1

?

?

?

?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt N;                                       b) Xuất hiện mặt S.

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng

Số lần xuất hiện mặt N : Tổng số lần tung đồng xu

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng

Số lần xuất hiện mặt S : Tổng số lần tung đồng xu

a)Xác suất xuất hiện mặt N là:

Số lần xuất hiện mặt N : 15

b) Xác suất xuất hiện mặt S là:

Số lần xuất hiện mặt S : 15

Bài 7 trang 24 Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:

Lần gieo

Kết quả gieo

Tổng số lần xuất hiện

Mặt 1 chấm

Mặt 2 chấm

Mặt 3 chấm

Mặt 4 chấm

Mặt 5 chấm

Mặt 6 chấm

1

?

?

?

?

?

?

?

?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) Xuất hiện mặt 1 chấm;                        b) Xuất hiện mặt 2 chấm;

c) Xuất hiện mặt 3 chấm;                        d) Xuất hiện mặt 4 chấm;

e) Xuất hiện mặt 5 chấm;                        g) Xuất hiện mặt 6 chấm.

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt X bằng

Số lần xuất hiện mặt X : Tổng số lần gieo xúc xắc

a)   Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 1 chấm là:

Số lần xuất hiện mặt 1 chấm : 10

b)  Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 2 chấm : 10

c) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 3 chấm là Số lần xuất hiện mặt 3 chấm : 10

d)  Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 4 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 4 chấm : 10

e) Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 5 chấm : 10

g)  Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 6 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 6 chấm : 10

Advertisements (Quảng cáo)