Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6 iLearn Smart World: New Words – Lesson 3 Unit 4

Giải bài New Words – Lesson 3 Unit 4 Fesstivals and Free Time trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)


1. watch fireworks

2. decorate a house or tree

3. visit family and friends

4. get lucky money, candy, or gifts

5. play games or music

6. buy fruits or flowers

7. watch parades

8. eat traditional food

1. watch fireworks: xem pháo hoa

2. decorate a house or tree: trang trí nhà hoặc cây

3. visit family and friends: thăm gia đình và bạn bè

4. get lucky money, candy, or gifts: nhận tiền lì xì, kẹo hoặc quà

Advertisements (Quảng cáo)

5. play games or music: chơi trò chơi hoặc chơi nhạc

6. buy fruits or flowers: mua trái cây và hoa

7. watch parades: xem diễu hành

8. eat traditional food: ăn món ăn truyền thống

Advertisements (Quảng cáo)

1. A

2. F

3. C

4. E

5. B

6. G

7. H

8. D

b. Discuss the things you do during these holidays.

(Thảo luận những việc em làm trong những ngày lễ này.)

New Year               Christmas                   Halloween

People eat traditional food at Christmas.

(Mọi người ăn món ăn truyền thống vào Giáng sinh.)

– People decorate their houses, visit their families and friends, buy fruits and flowers, eat traditional food and watch fireworks on New Year days.

(Mọi người trang hoàng nhà cửa, thăm hỏi gia đình, bạn bè, mua hoa quả, ăn các món ăn truyền thống và xem bắn pháo hoa vào những ngày Tết.)

– People get gifts, play music and watch parades at Christmas.

(Mọi người nhận quà, chơi nhạc và xem diễu hành vào dịp lễ Giáng sinh.)

– People decorate their house, visit their friends and play games at Halloween.

(Mọi người trang trí nhà cửa, thăm bạn bè và chơi trò chơi vào ngày lễ Halloween.)

Advertisements (Quảng cáo)