Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Writing – Unit 1 What’s your favorite band – Tiếng Anh 6 Explore English

Hướng dẫn làm bài Writing Unit 1 What’s your favorite band? SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều – Explore English

Write a short letter. Write 40-60 words about your favorite things.

(Viết một bức thư ngắn. Viết 40 – 60 từ về những điều em yêu thích.)

Dear Paul,

My name is Carla Lopez and I’m from Rio de Janeiro, Brazil. My favorite band is One Direction, and Harry Styles is my favorite singer. My favorite book is Awaken. Meg Cabot is my favorite writer. My favorite sport is tennis. My favorite player is Rafael Nadal.

Sincerely,

Carla

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

Paul thân mến,

Mình là Carla Lopez và mình đến từ Rio de Janeiro, Brazil. Ban nhạc yêu thích của mình là One Direction, và Harry Styles là ca sĩ yêu thích của mình. Cuốn sách yêu thích của mình là Awaken. Meg Cabot là nhà văn yêu thích của mình. Môn thể thao yêu thích của mình là quần vợt. Tay vợt yêu thích của tôi là Rafael Nadal.

Thân ái,

Advertisements (Quảng cáo)

Carla

Dear Phong,

My name is Mai and I’m from Ha Noi, Viet Nam. My favorite band is Maroon 5 and My Tam is my favorite singer. My favorite book is Mat biec. Nguyen Nhat Anh is my favorite writer. My favorite sport is soccer. My favorite player is Lionel Messi.

Sincerely,

Mai

Tạm dịch bức thư:

Phong thân mến,

Mình là Mai và mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Ban nhạc yêu thích của mình là Maroon 5 và Mỹ Tâm là ca sĩ mình yêu thích. Cuốn sách yêu thích của mình là Mắt biếc. Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn mình yêu thích. Môn thể thao yêu thích của mình là bóng đá. Cầu thủ yêu thích của mình là Lionel Messi.

Thân ái,

Mai

Advertisements (Quảng cáo)