Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải Địa lí lớp 6 Bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình – Chân trời sáng tạo

Trả lời câu hỏi mục 1, 2, 3 trang 178, 179, 180 SGK Địa lí 6. Giải bài 1 trang 181 Địa lí lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

I. Lớp đất, các thành phần chính cảu đất và tầng đất

Câu 1. Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài, em hãy:

– Cho biết các thành phần chính của đất.

– Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất.

– Thành phần nào quan trọng nhất.

Hình 19.1. Tỉ lệ các thành phần có trong đất

– Các thành phần chính của đất: Không khí, nước, chất vô cơ, chất hữu cơ.

– Thành phần chất vô cơ chiếm tỉ lệ lớn nhất 45%.

– Thành phần chất hữu cơ là quan trọng nhất.

Câu 2. Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong bài, em hãy cho biết:

– Có mấy tần đất chính?

– Tầng nào chứa chất mùn và có nhiều chất dinh dưỡng?

– Có 4 tầng đất chính: tầng hữu cơ, tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá mẹ.

Advertisements (Quảng cáo)

– Tầng hữu cơ là tầng chứa mùn và có nhiều chất dinh dưỡng.

II. Các nhân tố hình thành đất

Dựa vào hình 19.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết những ảnh hưởng của con người đến đất theo hướng tiêu cực hoặc tích cực.

Con người đã tác động vào đất theo cả hai hướng là tích cực và tiêu cực.

Tích cực:

– Trồng cây, gây rừng phủ xanh đất trống

– Khai thác, chăm bón, cày cấy đào xới cho đất tơi xốp

– Áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường đất, kiểm soát hoạt động khai thác đất đai sao cho hiệu quả

Advertisements (Quảng cáo)

Tiêu cực:

– Dân số ngày càng tăng nhanh, rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều dẫn đến ô nhiễm môi trường và vấn đề thiếu đất canh tác cũng trở thành gánh nặng.

– Con người khai thác khoáng sản nhiều dẫn đến nguồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiện nhanh chóng và khó có thể phục hồi môi trường xung quanh.

– Lạm dụng nguồn tài nguyên đất và tác động xấu đến đất như sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

– Nhiều nơi khai thác rừng tràn lan khiến đất đai đồi núi xói mòn, thoái hóa.

III. Một số nhóm đất điển hình trên thế giới

Dựa vào hình 19.4, em hãy kể tên:

– Một số nhóm đất điển hình trên thế giới.
– Các nhóm đát điển hình ở lục địa Á – Âu và lục địa Phi.

Hình 19.4. Một số nhóm đất điển hình trên Thế giới

– Một số nhóm đất điển hình trên thế giới: đất pốt dôn, đất đen thảo nguyên, đất đỏ vàng nhiệt đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc..

– Các nhóm đất điển hình ở lục địa Á Âu là đất pốt dôn, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc. nhóm đất điển hình ở lục địa Phi là đất đỏ vàng nhiệt đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc.

Bài 1 trang 181 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết:
– Vai trò của lớp đất đối với sinh vật (thực vật, động vật,…)
– Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất? Giải thích vì sao em chọn nhân tố đó?

– Vai trò của lớp đất đối với sinh vật ( thực vật, động vật….):

+Là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của con người cũng như các loài sinh vật khác

+Chứa thành phần nước và không khí giúp cho sinh vật phát triển

– Nhân tố  như đá mẹ, khí hậu, sinh vật  đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất vì:

+ Đá mẹ là nguồn cung cất vật chất vô cơ cho đất quyết định thành phần khoáng vật, ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất

+ Khí hậu tác động tới quá trình hình thành đất bằng lượng mưa và nhiệt độ

+ Sinh vật góp phần tích tụ, phân hủy và biến đổi chất hữu cơ.

Advertisements (Quảng cáo)