Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 18: Biển và đại dương trang 173 Lịch sử và Địa lí Chân trời sáng tạo lớp 6

Trả lời câu hỏi mục 1, 2, 3 trang 173, 174, 175 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo. Giải bài 1, 2, 3 trang 176 Địa lí lớp 6 CTST. Bài 18. Biển và đại dương

I. Các đại dương trên trái đất

Dựa vào hình 18.1.

Kể tên các đại dương trên thế giới.

Hình 18.1. Độ muối của nước biển và đại dương.

Các đại dương trên thế giới bao gồm: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

II. Nhiệt độ, độ muối của biển và đại dương

Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.1, em hãy:

– Cho biết sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

– Giải thích tại sao có sự khác biệt như vậy?

Sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới

– Độ muối ở vùng biển nhiệt đới cao nhất và cao hơn độ muối ở vùng biển ôn đới.

– Nhiệt độ trung bình ở vùng biển nhiệt đới rơi vào khoảng 27,30C, vùng biển ôn đới khoảng 150C vùng biển hàn đới nhiệt độ chỉ còn khoảng 50C.

=> Độ muối của biển và đại dương có xu hướng giảm dần từ vùng vĩ độ thấp đến vùng vĩ độ cao.

III. Sự vận động của nước biển và đại dương

Câu 1. Dựa vào thông tin trong bài và hình 18.2, em hãy trình bày khái niệm sóng biển và sóng thần. Cho biết nguyên nhân hình thành hai loại sóng này.

Advertisements (Quảng cáo)

– Sóng biển là sự dao động của các phân tử nước theo chiều thẳng đứng và nguyên nhân sinh ra sóng là do gió.

– Sóng thần là loại sóng cao vài chục mét, gây nhiều hậu thiệt hại trọng cho cả về người và của. Nguyên nhân gây ra sóng thần là do hoạt động của núi lửa hoạt động ngầm dưới đáy biển mà hình thành.

Câu 2. Đọc thông tin trong bài và quan sát hình 18.3, em hãy:

– Trình bày khái niệm về hiện tượng thủy triều.

– Cho biết thế nào là triều cường? Thế nào là triều kém?

– Xác định thời điểm xảy ra triều cường và thời điểm xảy ra triều kém.

Hình 18.3. Vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất vào các ngày triều cường và triều kém

– Hiện tượng thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi ra xa.

Advertisements (Quảng cáo)

– Triều cường là lúc dao động của thủy triều lên cao nhất.

– Triều kém là hiện tượng thủy triều có dao động nhỏ nhất.

– Triều cường xảy ra khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất nằm thẳng hàng với nhau. Triều kém xảy ra khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất nằm ở vị trí vuông góc.

Câu 3. Dựa vào hình 18.4 và kiến thức đã học, em hãy kể tên các dòng biển trong đại dương. Cho biết hướng chảy của các dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

Hình 18.4. Dòng biển trong các đại dương

– Các dòng biển trong đại dương:

 + Dòng biển nóng: Nam xích đạo, Bắc Thái Bình Dương, A-lax-ca, Gơn-xto-rim, Bắc Đại Tây Dương, Ghi-nê, Guy-an, Bra-xin, Mô-dăm-bích, Cư-rô-si-ô, Bắc xích đạo, dòng đông Ô-xtray-li-a.

 + Dòng biển lạnh: Dòng Tây O-xtray-li-a, Xô-ma-li, Ca-li-pho-ri-a, Ca-na-ri

– Hướng chảy của các dòng biển nóng, dòng biển lạnh:

  + Dòng biển nóng chảy từ xích đạo về hướng các cực.

  + Dòng biển lạnh chuyển động từ 400B hoặc Nam về vùng xích đạo.

Bài 1 trang 176 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy lập sơ đồ thể hiện 3 dạng vận động chính của nước biển và đại dương.

Sơ đồ thể hiện 3 dạng vận động chính của nước biển và đại dương.

Bài 2

Tìm mối quan hệ giữa nhiệt độ và độ muối của nước biển, đại dương.

Nhiệt độ làm ảnh hưởng tới độ muối trong nước biển do nhiệt độ tác động tới độ bốc hơi của nước biển. Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ càng giảm dần, dẫn tới độ muối có xu hướng giảm dần.

Giải bài 3 trang 176 Địa lí 6 CTST

Nêu những lợi ích kinh tế mà sóng, thủy triều hoặc dòng biển đem lại cho chúng ta. Liên hệ với Việt Nam.

– Tại Việt Nam, con người đã biết sử dụng thủy triều để phục vụ cho công nghiệp (như sản xuất điện), ngư nghiệp, như trong đánh bắt hải sản, và khoa học, như nghiên cứu thủy văn.

– Lợi dụng sóng và hiện tượng thủy triều, nhiều phát minh ra đời giúp ích cho cuộc sống người dân, thể năng của dòng nước làm chạy các tuabin máy phát điện thu về nguồn năng lượng điện lớn không chỉ đủ cung cấp cho người dân còn dư thừa góp phần thúc đẩy kinh tế quốc gia

Advertisements (Quảng cáo)