Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bài 21: Địa lí 6. Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương – Lịch sử và Địa lí lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Bài 21. Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương trang 194 SGK Địa lí lớp 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 21.1 và nội dung bài học, em hãy cho biết các bước tiến hành tham quan tại địa phương? Theo em bước nào cần quan tâm nhiều nhất. Vì sao?

Hình 21.1. Sơ đồ các bước tiến hành trải nghiệm tham quan môi trường tự nhiên

Quan sát sơ đồ 21.1

Các bước biến hành tham quan tại địa phương:

Trước khi tham quan:

Advertisements (Quảng cáo)

Xây dựng ý tưởng

Lựa chọn chủ đề tham quan

Lập ý kế hoạch các nhiệm vụ tham quan

Trong khi tham quan:

Advertisements (Quảng cáo)

Thu thập thông tin

Thực hiện tham quan

Thảo luận các thành viên

Tham khảo sự hướng dẫn của giáo viên

Sau khi tham quan:

Tổng hợp các tài liệu

Viết báo cáo tham quan

Trình bày báo cáo tham quan

Mô tả quá trình tham quan

=> Bước thu thập thông tin là quan trọng nhất

Advertisements (Quảng cáo)