Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh Diều

Địa 6 Bài 16: Thực hành Đọc lược đồ khí hậu và biến đổi khí hậu và biểu đồ nhiệt độ lượng mưa

Trả lời câu hỏi mục 1, 2 trang 162, 163 SGK Địa lí 6 Cánh Diều. Bài 16. Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biến đổi khí hậu và biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa – Chương 4 Khí hậu và biến đổi khí hậu

Câu hỏi mục 1

Đọc hình 16.1, hãy:

a. So sánh nhiệt độ trung bình tháng 1 của các địa điểm: Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

b. Nhận xét về nhiệt độ trung bình tháng 1 của nước ta.

Hình 16.1: Lược đồ nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Việt Nam

Nhiệt độ trung bình tháng 1 của:

+ Hà Nội: 140C – 180C.

+ Huế: 180C – 200C

Advertisements (Quảng cáo)

+ TP. Hồ Chí Minh: > 240C.

=> Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Hà Nội đến Huế đến TP. Hồ Chí Minh.

Câu hỏi mục 2

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa ở các địa điểm Hà Nội (Việt Nam), Pa-lec-mô (I-ta-li-a), Hon-man (Ca-na-đa) đưới đây, hãy:

a) Nhận xét về chế độ nhiệt của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

b) Nhận xét về chế độ mưa của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

Advertisements (Quảng cáo)

c) Xác định các đới khí hậu của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

a. Nhận xét chế độ nhiệt

+ Hà Nội nhiệt độ từ 18 – 30oC.

+ Pa-lec-mô nhiệt độ từ 10 – 25oC.

+ Hon-man nhiệt độ từ -25 – 8oC.

b. Nhận xét chế độ mưa

+ Hà Nội mưa quanh năm, cao nhất từ tháng 5 – tháng 9 (trên 150 mm).

+ Pa-lec-mô mưa ít, những tháng mưa nhiều nhất là từ tháng 10 – tháng 2 (khoảng 100 mm).

+ Hon-man mưa rất ít, từ tháng 7 – tháng 10 mưa nhiều nhất (khoảng 15 – 20 mm).

c. Xác định đới khí hậu

+ Hà Nội: Nhiệt đới.

+ Pa-lec-mô: Ôn đới.

+ Hon-man: Hàn đới.

Advertisements (Quảng cáo)