Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Lịch sử và Địa lí lớp 6 - Cánh Diều

Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu trang 156, 157, 158, 159 SGK Địa lí lớp 6 Cánh Diều

Hướng dẫn trả lời câu hỏi mục 1, 2, 3, 4 trang 156, 157, 158, 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều. Giải bài 1, 2, 3 trang 159 Địa lí lớp 6 sách Cánh Diều. Bài 14. Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu – Chương 4 Khí hậu và biến đổi khí hậu

Nhiệt độ không khí

Quan sát hình 14.1, hãy cho biết nhiệt độ của bề mặt Trái Đất thay đổi như thế nào từ xích đạo về cực.

Hình 14.1 Lược đồ nhiệt độ trung bình năm trên bề mặt Trái Đất

Nhiệt độ từ xích đạo về cực có sự thay đổi: Càng gần xích đạo, nhiệt độ càng cao, càng gần hai cực, nhiệt độ càng giảm.

Hơi nước trong không khí. Mưa

1. Hãy cho biết điều kiện hình thành mây và mưa.

2. Quan sát hình 14.3, hãy cho biết khu vực nào có lượng mưa nhiều và khu vực nào có lượng mưa ít trên Trái Đất.

Hình 14.3 Lược đồ lượng mưa trung bình năm trên Trái Đất

1. Điều kiện hình thành mây và mưa

– Mây được tạo thành khi hơi nước bốc lên cao, gặp lạnh rồi ngưng tụ thành những hạt li ti tạo ra những đám mây.

– Nếu nước trong các đám mây tiếp tục ngưng tụ, các hạt nước to dần và đủ nặng thì hạt nước rơi trở lại mặt đất tạo thành mưa.

2. Phân bố lượng mưa

Advertisements (Quảng cáo)

– Khu vực có lượng mưa nhiều là: khu vực Xích đạo (lượng mưa trên 2000 mm/năm).

– Khu vực có lượng mưa ít là: chí tuyến và vùng cực (lượng mưa dưới 500 mm/năm).

3. Thời tiết và khí hậu

Hãy cho biết khí hậu khác với thời tiết như thế nào?

– Thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ và hay thay đổi.

– Khí hậu diễn ra trong thời gian dài, có tính quy luật. Khí hậu diễn ra trong phạm vi rộng và khá ổn định.

4. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Quan sát hình 14.5, hãy xác định phạm vi và nêu đặc điểm khí hậu ở đới nóng?

Advertisements (Quảng cáo)

Hình 14.5 Các đới khí hậu trên Trái Đất

– Phạm vi khí hậu ở đới nóng: nằm trong vùng nội chí tuyến (23o27’B – 23o27’N).

– Đặc điểm khí hậu ở đới nóng:

+ Lượng nhiệt cao, nóng quanh năm.

+ Gió thổi thường xuyên: Tín phong.

+ Lượng mưa trung bình năm: 1 000 mm – 2 000 mm.

Giải Luyện tập và vận dụng bài 1, 2, 3 trang 159 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

Câu 1. Hãy lấy ví dụ về sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.

Ví dụ về khí hậu và thời tiết:

– Khí hậu: Hà Nội thuộc vùng khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa (một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông).

– Thời tiết: Hôm nay Hà Nội nhiều mây, có thể có mưa. Ngày mai, Hà Nội trời quang, nắng ấm.

Câu 2. Dựa vào hình 14.5 và thông tin trong bài học, hãy lập bảng mô tả về đặc điểm khí hậu của đới ôn hòa và đới lạnh theo mẫu sau:

Hình 14.5. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Câu 3. Tại sao bản tin dự báo thời tiết hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng lại trở thành nguồn thông tin rất quan trọng đối với chúng ta?

Bản tin dự báo thời tiết hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng trở thành nguồn thông tin rất quan trọng đối với chúng ta vì:

– Giúp con người lập kế hoạch lao động, sản xuất, du lịch và tham quan hoạt động ngoài trời…

– Biết trước hiện tượng thời tiết cực đoan nào sắp xảy ra để có các biện pháp thích nghi hoặc ứng phó kịp thời.

Advertisements (Quảng cáo)