Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

KHTN lớp 6 Bài 21: Thực hành Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

Bài 21: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào – Chương 5 tế bào. Trả lời câu hỏi trang 74 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

III. Thu hoạch trang 74 SGK KHTN 6 KNTT

CH1. Vẽ lại các loại tế bào đã quan sát được bằng kính hiển vi.

– Các tế bào biểu bì hành tây

– Các tế bào niêm mạc miệng

Advertisements (Quảng cáo)

CH2. Dựa vào hình ảnh quan sát được, em hãy nêu các thành phần của mỗi loại tế bào rồi hoàn thành theo mẫu bảng dưới đây.

Advertisements (Quảng cáo)

CH3. Trả lời câu hỏi:

a) Thành phần nào em quan sát thấy ở cả hai loại tế bào?

b) Đặc điểm nào giúp em phân biệt được tế bào hành tây với tế bào niêm mạc miệng?

a) Thành phần quan sát được ở cả hai loại tế bào là: Màng tế bào, nhân tế bào, tế bào chất.

b) Đặc điểm phân biệt hai loại tế bào là:

– Tế bào hành tây có thành tế bào bao ngoài màng tế bào, hình dạng các tế bào ổn định, hình thuôn dài, xếp đều đặn.

– Tế bào niêm mạc miệng không có thành tế bào, hình dạng các tế bào khác nhau, không đều.

Advertisements (Quảng cáo)