Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào trang 70, 71 Khoa học tự nhiên lớp 6 KNTT

KHTN 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào – Chương 5 tế bào
Trả lời câu hỏi trong bài trang 70, 71 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.

Câu hỏi mở đầu

Em bé khi mới sinh có chiều dài trung bình là 50 cm. Theo thời gian, em bé lớn dần thành người trường thành với chiều cao trung bình (của người Việt Nam) là 164,4 cm (ở nam) và 154 cm (ở nữ). Quá trình nào đã giúp con người cũng như các sinh vật khác lớn lên như vậy.

Quá trình lớn lên và sinh sản (phân chia) của tế bào đã giúp con người cũng như các sinh vật khác lớn lên.

I. Sự lớn lên của tế bào

Quan sát Hình 20.1 và trả lời các câu hỏi:

1. Kích thước tế bào chất và nhân thay đổi thế nào khi tế bào lớn lên?

2. Tế bào có lớn lên mãi được không? Tại sao?

1. Kích thước tế bào chất và nhân tăng dần lên khi tế bào lớn lên.

2. Tế bào không lớn lên mãi được. Vì khi tế bào lớn đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con.

Advertisements (Quảng cáo)

II. Sự sinh sản (phân chia) của tế bào

Quan sát hình 20.1 và 20.2 để trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi nào thì tế bào phân chia?

2. Cơ thế chúng ta gồm hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình nào?

Advertisements (Quảng cáo)

1. Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con.

2. Cơ thể ta gồm hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình sinh sản của tế bào. Đó là quá trình phân chia từ 1 tế bào thành 2 tế bào.

III. Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản tế bào

CH1. Quan sát hình 20.3 và cho biết cây ngô lớn lên nhờ quá trình nào?

Ngô là cây kích thước lớn nhìn được bằng mắt thường, có nhièu bộ phận phức tạp do đó có thể thấy ngay ngô là sinh vật đa bào. Sự lớn lên của cây ngô chủ yếu là do sự tắng lên về số lượng các tế bào trong cơ thể (quá trình sinh sản của tế bào).

CH2. Quan sát hình 20.3 và 20.4, thảo luận và trả lời câu hỏi:

a) Sự sinh sản tế bào có ý nghĩa gì?

b) Nhờ quá trình nào cơ thể có được những tế bào mới để thay thế cho những tế bào già, các tế bào chết, tế bào bị tổn thương?

a) Sự sinh sản tế bào làm tăng số lượng tế bào, giúp cơ thể lớn lên (sinh trưởng) và phát triển, ngoài ra còn thay thế các tế bào già, các tế bào bị tổn thương trong quá trình sống hàng ngày.

b) Quá trình sinh sản tế bào giúp tăng lượng tế bào mới để thay thế cho những tế bào già, các tế bào chết, tế bào bị tổn thương.

Advertisements (Quảng cáo)