Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 33: Thực hành Quan sát các loại nấm trang 112 Khoa học tự nhiên 6

Bài 33: Thực hành Quan sát các loại nấm – Chương 7 Đa dạng thế giới sống. Trả lời câu hỏi mục 3 trang 114 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi trang 114 SGK KHTN 6 KNTT

CH1. Mô tả các loại nấm mốc trên mẫu vật đã chuẩn bị theo các tiêu chí trong bảng sau.

CH2. Dựa vào kết quả quan sát các thành phần cấu tạo của mỗi mẫu nấm đã chuẩn bị, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây:

Advertisements (Quảng cáo)

CH3. Vẽ vào vở hình ảnh một số loại nấm đã quan sát, chú thích các bộ phận của nấm.

Advertisements (Quảng cáo)

– Nấm sò:

– Nấm linh chi:

– Nấm kim châm:

Advertisements (Quảng cáo)