Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Giải bài tập Khoa học lớp 6 Bài 55: Ngân Hà trang 190, 191 SGK KNTT

Trả lời Câu hỏi mục 1, 2 trang 190, 191 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 55: Ngân Hà – Chương 10 Trái đất và bầu trời

Câu hỏi mở đầu

Em đã từng nghe kể chuyện về dải Ngân Hà chưa? Em nhìn thấy dải Ngân Hà khi nào? Em có thể mô tả về nó không?

Em đã từng được nghe chuyện về dải Ngân Hà. Em nhìn thấy nó trên báo và mạng internet.

Ngân hà gồm hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn.

Advertisements (Quảng cáo)

I. Ngân Hà là gì?

Theo em, dùng tên Ngân Hà để gọi tập hợp các thiên thể trong đó có Hệ Mặt Trời của chúng ta có hoàn toàn chính xác không? Tại sao?

Advertisements (Quảng cáo)

Dùng tên Ngân Hà để gọi tập hợp các thiên thể trong đó có Hệ Mặt Trời của chúng ta không hoàn toàn chính xác vì:

Hệ Mặt Trời của chúng ta nằm ở gần rìa của một trong 4 vòng xoắn của Ngân Hà nên từ Trái Đất ta chỉ nhìn thấy một mẩu của vòng xoắn này và thấy nó giống một dòng sông.

II. Ngân Hà và Hệ Mặt Trời

Theo em dải Ngân Hà có chuyển động trên bầu trời đêm như các sao mà ta nhìn thấy không?

Dải Ngân Hà không chuyển động trên bầu trời đêm như các sao mà ta nhìn thấy vì hệ Mặt Trời có kích thước vô cùng nhỏ bé so với kích thước của Ngân Hà.

Advertisements (Quảng cáo)