Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - KNTT

Bài 53: Mặt Trăng trang 183, 184, 185 SGK Khoa học lớp 6 sách KNTT

Trả lời Câu hỏi mục 1, 2 trang 183, 184, 185 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 53: Mặt Trăng – Chương 10 Trái đất và bầu trời

Câu hỏi mở đầu

Em hãy mô tả các hình dạng của Mặt Trăng mà em đã nhìn thấy vào ban đêm. Vì sao chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng có hình dạng khác nhau.

– Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng là: trăng tròn, trăng khuyết, trăng lưỡi liềm, không trăng.

– Chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng có hình dạng khác nhau là vì phần Mặt Trăng hướng về phía Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng với các diện tích khác nhau ở những khoảng thời gian khác nhau.

I. Mặt Trăng và các hình dạng nhìn thấy

CH1. Em có nhận xét gì về Trăng khuyết ở nửa đầu tháng và ở nửa cuối tháng?

Advertisements (Quảng cáo)

– Giống nhau: Đều có hình dạng là Trăng khuyết

– Khác nhau:

+ Trên hành trình đến trăng tròn, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ lớn dần lên từ trăng khuyết đầu tháng ở nửa được chiếu sáng của Mặt Trăng => hiện tượng này được gọi là trăng tròn dần.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Khi chuyển từ trăng tròn đến trăng khuyết cuối tháng, chúng ta sẽ nhìn thấy tỷ lệ nhỏ dần đi ở phần được chiếu sáng của Mặt Trăng => hiện tượng này được gọi là trăng khuyết dần.

CH2. Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau 4 tuần.

II. Giải thích sự khác nhau về hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng (các pha của Mặt Trăng)

Vẽ một sơ đồ cho thấy vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất khi quan sát thấy bán nguyệt.

Sơ đồ cho thấy vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất khi quan sát thấy bán nguyệt.

Advertisements (Quảng cáo)